Stefan Lundin

Idrottsvägen 7

370 30 Rödeby

0455-48256

0706-340662

lundin.s@telia.com

 

www.torpkultur.se

 

www.visitrodeby.se

 

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

      Aktuella aktiviteter och uppdrag för mig:

 

Liberalerna Karlskrona Kassör. (L)

Karlskrona Fullmäktig Ledamot (L)

Miljö o Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot. (L)

 

Länsförbundet Liberalerna (L) ersättare

Liberalernas Landsbygdsgruppen Blekinge, Kronoberg o Kalmar län.

 

Ordförande Rödeby Vägförening.

 

 

Rödeby Hembygdsförening uppdrag sekreterare.

Hembygdsforskning inom Rödeby socken.

Tidigare aktiv i företag och organisationer som:

Egen företagare i 29 år.

Platschef inom tvätteriverksamhet i 4 år.

 

Kanslist Rödeby AIF.

Rödeby AIF som sekreterare.

 

Projektledare för ett Lederprojekt i Sälleryd-Skrävle näringslivsenheten Karlskrona kommun.

Projektledare för arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Länsbygderådet,

Informatör för fiberdragning "Byanät" i Karlskrona kommun

 

V.ordförande Rödeby Vägförening.

 

 

 

Rödeby AIF och Arbetsförmedlingen.

Kassör i Folkpartiets lokalavdelning Karlskrona. 

 

Idrott o fritidsnämnden Karlskrona kommun. Ersättare. (L)

Tekniska nämnden Karlskrona kommun. Ersättare. (L)

Revisor Blekinge Muséum Karlskrona kommuns representant. (L)

Fullmäktigeledamot Karlskrona kommun. (L) 2010-2014

Kruthusen Företagsfastigheter Ledamot (L)

Revisor Folkpartiet Blekinge Länsförbund

Revisor Folkpartiets lokalavdelning

Ledamot Valberedningen Liberalerna Karlskrona

 

Aktiespararna lokalavdelningen i Karlskrona Ersättare

Ordförande i Aktiespararna Karlskrona.

 

Ledamot i Studieförbundet Vuxenskolan Karlskrona (L)

Ledamot som Vuxenskolan Blekinges representant

 

Revisors suppleant  Biosfärområde Blekinge Arkipelag

 

Länsbygderådet Blekinge styrelse ersättare Hela Sverige Skall Leva

Ingår i Hela Sverige ska leva och Leader Blekinges arbetsgrupp som jobba med Landsbygdsriksdagen 2012.

Ordförande Kommunbygderådet Karlskrona kommun.

 

Ordförande Blekinge Bygdegårdsdistrikt

 

Valberedningen (sammankallande) Rödeby Hembygdsförening.

 

Miljö o Byggansvarig Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

 

Kyrkofullmäktige Rödeby Församling (L) ers.

 

Karlskronahem ersättare (L)

Miljösmarta Karlskrona (L)

Liberalerna Karlskrona Ordf.