Gunnegärde - Sofiedal

Namn byte till Sofiedal sker omkring 1850.

De första ägarna som vi funnit är:

Gunnegärde

1627:?   (Frans) (Mogensön) (JB) och Jonas (Mogensön)

1652:     Joan Jonsson

1659:     Jonn Jonsson o h (ML) och Jöns Olsson o h

1686:     Jonn Jonnsson?(JB)

1691:     Jöns Jönsson o h (ML)

                 d. Karin o Anna Jönsdöttrar

1724:     Sven Sunesson

1755:     Olof Jönsson Jöns Svensson

1775:     Magnus Runbom och Jöns Svensson

1778:     Nils Persson och Jöns Svensson

1779:     Jöns Olsson och Olof Jönsson

1780:     Anders Hansson och Olof Jönsson

1796:     Johan Nilsson Stenstrand och Olof Jönsson

1807:     Zacharias Danielsson och Olof Jönsson

1818:     Zacharias Danielsson och Sven Jönsson

1819:     Håkansson och Sven Olsson

1825:     Zacharias Danielsson och Sven Olsson

1835:     Stjärna och Sven Olsson

1839:     Gustav von Krusenstierna och Sven Olssaon

1845:     J C Hultman och Sven Olsson

1852:     J C Hultman

1855:     Johan Emil Hultman

1879:     Peter Andersson

1880:     Lars Birger Forsberg

1883ca: C R Lundstedt

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Orrastugan hd450

Otto Anderssons bp450