Simonatorpet

Simonatorpet har nummer 2 på denna karta.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Orrastugan hd450

Otto Anderssons bp450