Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Min hemsida om Kultur- o Turistmiljömål:s projekt.

Rödeby socken. 

  Tanken är att beskriva och berätta om koppling till olika kulturmiljöer som jag stöter på i mitt intresse för hembygdsforskning. Mitt intresse för hembygdsforskning fick sig en rejäl skjuts i samband med min släktforskning som jag startade under 1990-talet. Jag har på min fars sida kopplingar till Hökamåla Rödeby mellan 1685 och fram till 1942 på en och samma gård och då som bönder på Hökamåla. Jag funderade på att under dessa århundraden har min släkt haft ett stort inflytande på levnadsförhållandena för torpare och tjänstefolk som bebott Hökamåla under denna tidsperiod.

  Jag började med att inventera torpen som fanns på Hökamåla och eftersökte vilka som bebott de olika torpen. Inventeringen kom att utvidgas till gårdarna och byarna runt omkring Hökamåla till att jag nu söker information om torp- och kulturmiljöer inom flera geografiska områden i och i närheten av Rödeby socken.

  Jag har haft förmånen att få ta del av den torpinformation som Fredrik Karlsson efterlämnade. Inom Rödeby Hembygdsförening sprider jag den information som jag skaffar mig i min forskning.

”I Fredrik Karlssons fotspår”


är en rubrik som jag har på det


hembygdsarbete som jag genomför.
Till höger är en bild av Fredrik som

Ingegärd Nilsson tog vid en av deras

otaliga torpvandringar 

Bilden av mig till vänster är tagen

av Anna Lundin under vår

torpvandring på södra Hökamåla.                                        Fredrik Karlsson.

Lite uppgifter om       

hans aktiviteter.