Aktuellt.

Uppdaterade sidor:


Torpbeskrivning Sofiedal, Sofielund, Skärvaboda, Maria Hansson 2021-02-18


Torpbeskrivning N.a Hökamåla med ägare längd. 2021-02-17.


Torpbeskrivning S.a Hökamåla med ägare längd. 2021-02-16.


Till salu och nya informationer Uppdaterad 2020-11-25.


Lundins Radio i Tv Museum. Uppdaterad 2020-11-20 med priser o nya objekt.


Torpbeskrivningar Sofielund: Ny bild och ägare                  2019-12-18

Torpbeskrivningar : Karl Pettsatorpet                                  2018-01-14

Stefan Lundin privata sidan                                                   2011-01-14

Kulturmiljö sidan                                                                    2016-12-28

Hela hemsidan uppdaters                                                       2016-11-17

Torpbeskrivningar                                                                  2016-12-07


Torpvandringar                                                                      2016-12-05

Aktuellt                                                                                   2016-11-18


Stenknäck. Uppdaterad 2014-12-27

Kanotled ny sida 2012-07-20

Min dagbok      2010-06-19

Projekt Anna-Lisatorpet 2010-06-13

Gustav Walles 2010-01-08

Förr och Nu 2010-01-08

Efterlysningar 2009-08-23

2012-12-05

Skålgropar en nyupptäckt i Rödeby.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

I samband med en exkursion i november 2012 visade Gunilla Roos ifrån Blekinge Museum på denna sten med skålgropar.

Jag kan inte påminna mig att vi i Rödeby har tidigare funnit sådana skålgropar tidigare.

Vi har en domarering kanske 700 – 800 meter ifrån platsen med de nyupptäckta skålgroparna.

Stenen ligger på Kalle Fjärdingsmans gamla fastighet på Rödebyholm.

På bilden ser vi tre stycken så kallade skålgropar, när jag ser stenen på plats tolkar jag också att det är inristat linjer runt dessa skålgropar.

Tyvärr ser man inte detta så bra på denna bild, jag får återkomma med en mer övergripande bild av stenen. 

Skålgropar vad är detta?

Svensk Uppslagsbok har tycker jag en bra beskrivning av dessa samt vad man kan förvänta sig att finna runt omkring i området. Skålgropar, runda gropar av växlande storlek men vanligen med diametern av 5 – 10 cm, inhuggna på hällar till stenkammar- o.a. gravar, i fast berg (där ofta i förening med hällristningar), flyttblock och mindre stenar, dessa stundom liggande i eller ovanpå gravar (se Bautasten). Ej sällan äro skålgroparna förbundna genom i stenen inhuggna fåror. ( Jag tolkar att dessa fåror finns på den sten som finns i Rödeby min anmärkning). Skålgropar ha en vidsträckt spridning över Orienten, Balkan och Medelhavsländerna, Frankrike, Brittiska öarna, Tyskland och Skandinavien. Enighet råder numera om att de inhuggits av människohand samt tjänat ett religiöst eller magiskt syfte. Angående detta bryta sig meningarna huvudsakligen mellan döds – och fruktbarhetskult. För den förra teorien tala bland annat skålgropens förekomst i förening

med gravar, den till dem ännu i dag knutna riten (N.E. Hammarstedt), möjligen även den folkliga benämningen ”älvkvarnar”,

om ”älva” får härledas ur Isländska alfr, dödsande (H. Hildbrand). Frågan om skålgroparnas betydelse är nära förbunden med tolkningen av hällristningarna (se d.o.) G. Em.

Uppgifterna säger att man under speciellt under brons åldern gjorde dessa skålgropar. Bronsåldern brukar normalt omfatta perioden 1 800 – 500 f. Kr.

Finns det i området oupptäckta hällristningar?

I våra marker finner man ofta stenblock där man har lagt under mindre stenar för att lyfta upp det större blocket. En del av dessa stenar kallas ”klangsten” eller liknande för att när man slår på dessa eller på de stenar som ligger under uppstår ett klingande ljud.

Stenen på bilden finns på Mörtön och med upptäckten på Rödebyholm av skålgropar finns det anledning att närmare studera denna och andra liknande stenar.

Varken skålgroparna eller domaringen är exakt utplacerade. Informationen var odlingsmarkena fanns 1921 är markerade med gult. Man menar att dessa odlingsmarker fanns redan på 1700 - 1800 talet hur det såg ut på bronsålderna kan man undra över.

2009-10-07

91:an

Utgivning av årgångsbok 1964- del 2

I boken ingår uppgifter om Torsten Bjarre och hans gärning, där jag har medverkat att lämna uppgifter.

Förutom detta finns det 330 sidor serie om Flygsoldat Bom, 91:an o.s.v.

Boken finns att köpa 18 nov 2009 i bokhandeln eller på Edmont Kärnans kundtjänst.

Boktips! Innan det faller i glömska

Jag vill rekomendera boken "Innan det faller i glömska" utgiven av Studieförbundet Vuxenskolan/Karlskronabygden och SPF.

Den finns att köpa bl.a. på Vuxenskolans kansli Ronnebygatan 9 Karlskrona

Innan det faller i glömska är en samling noveller skrivna av 41 äldre personer, som har skrivit ner berättelser ur sitt liv, både korta och långa.

De handlar om barnminnen, ungdomsminnen och även minnen om platser och händelser som har gjort ett starkt intryck i ens liv. det är ett samarbete mellan Studieförbundet och SPF.

Boken finns att köpa på vuxenskolanskontor och kostar 100 kr.

Berättelse i boken som berör Rödeby socken.

Stig Thörn om Idehult.

Sven Pettersson Flaken om Linodling, Svedjebruk, Hur man sprängde stenar.

Sven Hansson om Holmsjömarknad.

Lennart Olsson om Minnen från en svunnen tid och Idrottminne.

Lennart Olsson & Kjell Pettersson om Slaktaren.

Inga-Britta Odö om En tågresa ifrån Holmsjö.

Här kommer fler författare till berättelse i boken.

Aina Jonasson, Anne-Marie Nordström, Ann-Margret Ahlin, Arne Welander, Bengt Stolz, Bo Nilsson, Britta Carlsson,

Börje Fransson, Daisy Svensson, Elsie Andersson, Gertie Claesson, Gustav Karlsson Walles, Ing-Britt Åkesson, Ingrid Odinvåg, Jan Lundgren, Kerstin Lundin, "Knallhatten", Kristin Ågren-Andersson, Lily Axelsson, Maj-Rut Gustavsson,

Margit Olsson, Margit Runheim, Margit Svensson, Nore Andersson, Oscar Collin, Rut Åkesson, Signe Hjelmdahl,

Solweig Friberg, Stig Åkesson, Sune Hansson, Ulla Ohlin, Ulla Svensson, Åke Andersson. 

Jag fick en mail förfrågan om Hallenabacken i Rödeby och om Olof Pettersson Hallén

o h.h. Maria Carlsdotter.

Det var Olof o Marias barnbarns barn som hade lite frågor om var dom bodde. När jag tittade på detta så fann jag att Marie var dotter till båtsman Karl Niklasson Mört. Så jag kompleterade lite under torpbeskrivning och torpet Mörtatorpet.

2009-08-16

I Hembygdsförenings höstskrift berättar Gustav om Anna Lisatorpet.

Anna-Lisatorpet; en backstuga som svann.

Berättelse av Gustav Karlsson.

          När jag var barn, tidigt trettiotal, plägade allmogen samlas vid Anna-Lisatorpet, på ett krön av en lång ås. Man samlades särskilt kring Valborgselden och majstången. Där var enkla fröjder; en stund i gemenskap, medan elden brann.

Petters Ture sålde ”kyssar”, någon sorts kolakarameller à ett öre. På midsommaraftonen bildade man en ring och dansade kring stången, samtidigt som man sjöng: ”Skära, skära havre… ” etc. medan midsommarnatten svepte in nejden i ett ljumt dunkel. Allt blev till vackra minnen från en svunnen och arm tid.

          Men, Anna-Lisatorpet nämndes i stycket ovan. En gång, under 1800-talet byggde någon en backstuga i åsen, nedgrävd till takhöjd och med ett torvtak mot skyn. Där bodde en kvinna, Anna-Lisa, som var född 1834 och blev änka.

I trakten fanns en man, Karl Svensson, född 1850, som blivit änkling. Han kallades allmänt för ”Enhänningen”, ty han hade mist ena handen. De två sökte sig till varandra, blev sambor, som man säger numera, och vigdes till äkta par 1896. Enhänningen dog 1917 och Anna-Lisa 1920. Efter dem har ingen bott i backstugan.

          Torpet tillhörde Rödeby Östra 1:17, en jordbruksfastighet ägd av Nils Ingvar Svensson till 1890. Under åren

1890-1929 ägde Sven August Svensson och därefter sonen Ture Svensson fastigheten. Sannolikt är att Anna-Lisas och Enhänningens bo var ett dagsverkstorp, vilket betydde, att arrendet gäldades med dagsverken.

          Efter backstugusittarnas, Anna-Lisa och Karl, frånfälle stod stugan obebodd till in på 1950-talet, då en

s. k. gruskung köpte gruset i åsen där. Snart kom en grävskopa, och matjordlagret över gruset skyfflades av och

samlades i en stor hög. Då kom stuglämningen att höljas med jord till ett par meters höjd över murarna. Så låg den i femtio år och glömdes av byborna. Jag mindes den dock väl och talade om ”hemligheten” för hembygdsentusiasten

Stefan Lundin. Han greps genast av min tanke om att kunna hölja av det tvångsnattade gamla stenbygget och visa vad

som hyst Anna-Lisa och Enhänningen. Hembygdsföreningens företrädare ställde sig bakom vår önskan, och den 12 april samlades ett halvdussin hugade grävare som korpade, hackade och grävde ett par timmar. Så möttes några varannan söndag, grävde och fantiserade om backstugan och livet där. Med risk för att glömma någon, kan jag nämna att där var Ingrid och Kurt Andersson, Stefan Lundin, Bengt och Monica Karlsson, Lars Olsson, Bo Sundström, skoplastaretraktorn Berta och jag, Walles Gustav,

          Min far berättade, för länge sedan, om livet i Anna-Lisatorpet, hur luarna under mörka kvällar kunde stå på taket och spana ner i stugan genom skorstenen. Han nämnde också, att Anna-Lisa hade en rival om Enhänningen; Kitta Rö’.

De två kvinnorna lär en gång ha drabbat samman i Holmatorpet, varvid Kitta Rö’ drog kniv. Men, Enhänningen var ju en ”karl”. Han var god för att hugga en famn ved om dagen, med primitiva verrktyg och blott en hand.

          Inga Bergström satte villigt i gång med att forska i ”prästrelationerna” för att finna fakta om stugfolket, och hon lyckades. Huvudpersonerna är identifierade – och vid detta laget har sydvästra hörnet av stugan och övre delen av norra innerväggen blottats och värms av sommarsolen – men kyls snart av vinterfrost.

          Vi fortsätter med arbetet och återkommer med nyheter. Vi har funnit porslins- och tegelskärvor samt en avhuggen lie, som troligen varit en ”risbit”.

                           I augusti månad 2009

                           Gustav Karlsson, Walles

2009-08-06

Nu handlar det mycket om att finna släktingar till Anna Lisa och hennes män Claes August Eriksson och Karl Svensson.

Förutom grävning på platsen. Jag vet att Gustav är där mest varje dag.

Vi vill se om vi kan göra någon presentation av backstugan innan snön kommer.

Nu på söndag 9 augusti kl.14-16 är vi på plats, ni är välkomna!

Jag kommer att fylla på med släktingar när vi har sådana att presentera.

Jag har fått ett par trevliga samtal ifrån barnbarns barn o.s.v.

Senast ifrån Ingbritt Svärd dotter till Nils Ferdinad Klaesson som i sin  tur är barnbarn till Anna Lisa.

Evy Bråhammar dotter till Elin Johanna Elisabeth som i sin tur är barnbarn till Anna Lisa. Evy har också skickat ett mail med berättelse av hennes mor Elin Johanna Elisabeth.

Elin berättar att Anna Lisa var dotter till "Rike-Jonas" ifrån Långasjö.

Urban Klaesson son till Einar Klaesson som i sin tur är barnbarn till Anna Lisa.

Utgrävningen av Anna Lisatorpet visar att det är en backstuga som vi håller på att gräva ut.

Forskningen om vem Anna Lisa var ställer flera frågor att jobba med!

Ett par intressanta frågor är:

Karl August Klaesson var i Hollstorp bodde han och har han några barn?

Karl August var gift med Kerstin Johansdotter och hade två fosterbarn. 

Finns det levande personer som har en koppling till Anna Lisa eller någon av ovanstående personer?

Var bodde Karl Svensson på Inglatorp?

Var hände i Tyskland och Amerika för Karl Svensson?

Har du lösning på några av frågorställningarna är du välkommen med tips!

Bas Blekinge och Blekinge Posten har vecka 31 haft en artikel om vår utgrävning.

I denna artikel efterlyser vi uppgifter om personerna som bodde på Anna-Lisatorpet.

Vi har fått kontakt med ett par personer som har kopplingar och informationer om Anna Lisas släkt förhållander. Vi är väldigt glada för detta!

Har ni vägarna förbi så är ni välkomna att besöka vår utgrävning.

Denna skrift på 20 sidor beskriver bakgrunden till ankarets tillkomst och vilket fartyg som det varit placerat på.

Det handlar också om hur renoveringen av ankaret gjordes och om invigningen av rondellen 2008.

Skriften är till salu.  För beställning sänd mail till:  lundin.s@telia.com

Pris: 65:- kronor  inkl porto 15:- och moms.

Bilden är ifrån Kassabron innan den

byggdes om 1926.

Jag kunde inte låta bli att "leka

lite med bilden.

Detta påstår jag att det är ett lyckoskott

att kunna presentera denna bild.

Bilderna under är ifrån februari 2009 .

Det är inte säkert att så många vet om att den gamla bron som byggdes 1926 finns kvar under den befintliga bron som används idag. 

På den fjärde bilden ser ni att den norra delen av bron är nybyggd och den södra delen av bro är ifrån 1926.

Innan bron byggdes om senast såg det ut så här. Bilden till höger är tagen innan 1977.

När den svart-vita bilden är tagen kan jag inte säga idag.

Sågverksarbetare på Kassabron.