Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Denna skrift på 20 sidor beskriver bakgrunden till ankarets tillkomst och vilket fartyg som det varit placerat på.

Det handlar också om hur renoveringen av ankaret gjordes och om invigningen av rondellen 2008.

Skriften är till salu.  För beställning sänd mail till:  lundin.s@telia.com

Pris: 65:- kronor  inkl porto 15:- och moms.

Förord

  När jag i mitten av 1950- talet växte upp på Marieberg, så var badplatsen Skönstavik ett populärt utflyktsmål.

  Då jag var 6–7 år var kravet att storasyster skulle följa med eller rättare sagt, jag fick följa med henne och hennes kompisar dit. Vid dessa tillfällen var två saker som jag var fascinerad av. Den första var den gamla stenbelagda vägen som gick bakom Motellet. Den gav en känsla av att gå igenom en tunnel, med trädkronorna som bildade ett tak över vägen.

  Det andra var ”Knutteberget”, med motorcyklarna som var en spännande plats. Var det kanske också så att storasyster var lockad av knuttarna?

  Rondellen med ankaret såg jag väl inte som något speciellt vid dessa år. Relationen och reaktionen för ankaret kom när rondellen togs bort och flyttades en bit bort till en plats vid sidan om vägen ifrån sin ursprungliga plats. Ankaret hade ju alltid stått i rondellen!

  När jag en dag i mars månad 2008 åkte i korsningen, så upptäckte jag att ankaret var borttaget ifrån sin plats uppe på berget. Då skapades en nyfikenhet hos mig. Vad hade hänt med detta, för mig, nostalgiska ankare?

  Det här blev upprinnelsen till att göra denna lilla skrift.

Stefan Lundin

Idrottsvägen 7

370 30 Rödeby

0455-48256  0706-340662

lundin.s@telia.com

          Källor och bilder:

Knutteberget MC Karlskrona. http://web.telia.com/~u45534762/index.htm

Marin Museet.

Svenska Flottans Historia. Band II – sid 354-361, Band III – sid 43, 56-66, 99, 167-168, 252-254,

Fäderneslandets historia 1963. Sid 256,

Boken om Sveriges historia. Sid 214,

Svensk uppslagsbok.

Bra böckers lexikon.

Blekinge Museum. Omslagsbild

Kurt Hammarlund enligt E-post.

Aktuellt 1981 Marinmuseum av Arne Myllenberg. Sid 45-46, Sid 12,

Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona 1965. Sid 16 – 19.

Stefan Lundin foto där inget annat anges.

Gunnar Thollander. Enl. samtal.