Anna - Lisatorpet

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Vi har under 2009 gjort utgrävningar på detta torp.

Se under Aktuella projekt.

Detta är ett 1800-tals torp där Anna-Lisa och Enhäningen bodde.

Under 1950 – 60 talet så skövlade våra ”Gruskungar” sandåsarna på Sofielund och i Östra Rödeby.

Gustav Karlsson berättade för mig i augusti i år 2008 att vad han kunde minnas så östes Anna-Lisatorpets

källare över med sten, sand och jord. En kväll visade han mig platsen där han tror att källaren ligger.

 


Detta är Anna Lisa Jonasdotter.

Fotot kommer ifrån hennes barnbarns barn.

  Till vänster ett vänster ett klipp ifrån ekonomikarta

   och över ett utdrag ifrån Mörtökartan.

Ett par intressanta frågor är:

Karl August Klaesson var i Hollstorp bodde han och har han några barn?

Finns det levande personer som har en koppling till Anna Lisa eller någon av ovanstående personer?

Var bodde Karl Svensson på Inglatorp?

Var hände i Tyskland och Amerika för Karl Svensson?

Har du lösning på några av frågorställningarna är du välkommen med tips!