Bångatorpet.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Detta torp ligger på N.a Hökamålas ägor. Enl uppgifter ifrån kartmaterial så finns detta torp redan 1807.

Varför det heter Bångatorpet är väl inte säkerställt. Men jag påstår följande.

1838 flyttar en Sven Pehrsson Röd till Hökamåla, han har tidgare bott i Fridlevstad där han var båtsman Bång mellan 1803 och 1814. Dock får han avsked 1814 och flyttar till Ö.a Rödeby där han blir båtsman Röd mellan 1822 och 1836.

Jag har inte funnit någon annan koppling i Hökamåla som jag kan se föranleder att torpet skulle kallas Bångatorpet.

I området ligger två stycken källare, dock har jag bara funnit ett ställe där jag kan se att det funnits något boningshus.

I början av 1890-talet flyttar Peter Magnus Svensson till Hökamåla och jobba som dräng på N.a Hökamåla ägare till Hökamåla är då Sven Johan Carlsson (min farmors far). 1892 gifter sig Peter Magnus med Ida Matilda Svensdotter och flyttar till torpet. Dom får där barnen: Hiligard, Karl och Sven. Peter mor enkan Ingrid Maria Mårtensdotter bor också tillsammans med Peter och Ida på torpet.

Familjen flyttar 1901 till Östra Rödeby Sandlyckan. Även kallat "Bånga-Kalles".

1920 flyttar Lars Gustav Pettersson till torpet. Lars var tidigare gift med Ingrid Petersdotter som tidigare varit gift och bott på Flaken Nytorpet. Ingrid syster var Kak-Eva vilken var mor till Ernst Berglund som bodde på ett torp i Mörtön.

Lars Gustav var bror till "Blomster Jonas" Jonas Pettersson som kommer från Flaken och bor i Ö.a Rödeby.

Bångatorpet har nr: 29.

                 Källare Bångatorpet                                                Snogga vid Bångatorpet