Björkenäs

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Björkenäs är den gård som min farmor och farfar byggde upp i början av 1900:talet.

Personer ifrån vänster: Sonja, bör vara Gösta, Kurt, Ingeborg, Johan Albert.

Ingeborg - Johan Albert - Kurt - Sonja.

Johan Albert Lundin f. Jonasson, född 1876-05-09 i Rödeby,

död 1968-01-23 i Rödeby, Rödeby södra kbfd. Lantbrukare i Rödeby,

Rödeby södra kbfd.

Flyttar in till Hökamåla ifrån Ö:a Rödeby F 439. 1901-12-20.

Erik - Kurt - Karl Lundberg - liggande Knut.

Hade lantbruk i Hökamåla 1:5. Köpte? mark av sin svärfar som ägde Hökamåla och byggde Björkenäs vid gölen.

 

Odlade på torpet Ola Hansatorpet innan Björkenäs byggdes.

Står först som arbetare senare som torpare, och som hemmansägare 1910-1930.

Johan fick 19011220 en attest av prästen. Troligen var han på väg till Amerika för han står som utflyttad dit 19020613, detta är överstruket och det är antecknat att attesten är åter lämnad.

Flyttar till fol.501 Rödeby 1941-11-29.

Gift 1901-12-20 i Rödeby med

Ingeborg Kristina Lundin f:Svensdotter, född 1879-12-16 i Hökamåla,

Rödeby, död 1959-11-10 i Rödeby, Rödeby södra kbfd. Fru i Rödeby,

Rödeby södra kbfd.

Döpt 1879-12-16. Vittnen: Nämndeman Anders Pettersson i Strågeryd

Augerum och h.h. Ingelöf Karlsdotter..Döpt av Flyborg.

Hade hon en syster som fick 3000kr efter att N Hökamåla var

sålt.Ingeborg fick troligen också denna summa eller så värderades

gården Hökamåla 1:5 till detta belopp.

Flyttar till Adolf Fredrik Stockholm 1900-01-12 utfl.nr 6

Barn:

* Erik Ragnar Valdemar Lundin, född 1902-02-10,

* Knut Viktor Bertil Lundin, född 1905-04-16,

* Gösta Sigvard Lundin, född 1907-09-24,

* Sonja Astrid Maria Svensson född:Lundin, född 1917-06-11,

* Curt Östen Lundin, född 1919-05-05,