Brottelyckemåla

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Brottelycke är ett Ödeshemman ifrån ca 1641. Det ifrån Dansk tiden där jag inte ännu är uppdaterad hur det såg ut i vår socken med ägareförhållanden.

I Rödeby En Sockenkrönika skriver Rikard Svensson som gjort en sammanställning om man visste om Rödeby Socken.

Han skriver: När länsmannen Erik Krabbe tillsammans med ombud för socken utredde frågan om ödegårdar år 1641, skulle det finnas en ödegård i Rödeby socken med namnet Bråtelyckemåla, men ingen visste var denna gård var belägen. I 1671 års jordebok antecknades Lökarydsmåla 1/3 hemman och Bråtelyckemåla 1/3 hemman såsom ödehemman. I 1726 års jordebok är det antecknat, att ingen visste var dessa hemman var belägna. År 1757 var det likadant, och dåbeslöt man avföra dem. De hade troligen blivit upptagna av någon annan gård.

Gunilla Roos som jobbar för Blekinge Museum med att inventerar vår fornlämningar i Rödeby Socken kom med teorin om att själva gården för detta hemma kunde var Lockatorpet. Se man på kartbladet ifrån 1780 över hemmandet så är Lockatorpet av den storleken så detta är vad vi får utgår ifrån. Det finns ett antal byggnationer enligt kartan men är av storleken att dömma bara två torp som ligger på hemmandet.

Jag har under ett antal dagar titta på vad som hände och vilka uppgifter som är i behov att revidera eller korrigera.

Området i norra delen av Sofielund har vid olika tillfällen tillhört Mörtön och Sofielund.

Vid enskiftet 1823-24 talar man om Lockareretorpet eller Josuamåla på den norra del av Sofielund. I huvudsak används torpnamnet Josuamåla när man beskriver olika ägorbitar på Sofielund.

Jag kan nu se att år 1823-24 så finns Lockaretorpet på Sofielundsägor alltså ligger inte det utsprungliga Lockaretorpet på Mörtön. Nu är det ju så att torparna flyttar runt på gårdarna och då är det vanligt att torpet få den personensnamn. Återstår att se var bor Lockarna och när på Mörtön och när på Sofielund.

1780 ligger Lockatorpet på Mörtö sidan enligt kartan över Brottelyckemåla.

Efter 1823-24 tillhör området Sofielund.

Det skulle var intressant om någon har uppgifter om Ödeshemman.

Ett par Ödeshemman finns namngivna där vi inte vet var dessa skall ha funnits.

Lökarydsmåla som skall ligga i Rödeby Socken.

Anglemåla, Humlemåla och Flyemåla som skall ha funnits i Augerums Socken.