Detta är Fredriks karta där han har satt ut torpens placering.

Kartans orginal finns på Rödeby Bibliotek.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin