Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Detta var Båtsman Goliats torp i Ö:a Rödeby.

Här föddes Gustav Karlsson.

Gustav är sedan många år en flitig

skribent och hembygdsforskare i Rödeby.

Gustav har lovat mig att på min hemsida skriva och berätta om

hans stora intresse för kultur och kulturpersoner som har en

koppling till Rödeby socken.

Det glädjer mig väldigt mycket och jag känner mig hedrad av

att Gustav vill deltar på hemsidan tillsammans med mig!

Ur Levnadens led: berättelser från Rödeby