Hjortatorpet

Hjortatorpet har kartnummer 17.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

När torpet grundades har jag för dagen ingen uppgift på dock bör det har varit runt 1870-80 talet.

Mattias Andersson Hullin torpare o snikare f.18/9-1878 Eringsboda flyttar dit 15/3 1914. Han kommer ifrån Karlskrona sf. vigd. 5/12 1903 med

Selma Fredrika Svensson f-16/8 1883 Augerum.

Deras barn:

Anna Beda Elisabeth f. 14/3 1904 Karlskrona. Flyttar till Karlskrona 5/3 1928.

Eli Siri Fredrika f. 9/8 1908 Karlskrona.

Mary Dagmar Linnea f. 20/6 1910 Inglatorp Stickerska. Flyttar till Ö Rödeby 9/4 1936 som hustru till målaren Arvid Ragnar Friberg vigda. 9/4 1936

Margit Martina f. 15/1 1919 Inglatorp. Flyttar till Örgryte Göteborg 23/8 1934.

Mattias och Selma flyttar till Karlskrona 6/11 1936.

Mattisa är son till BM Anders Eriksson Hjort f. Backaryd. Han är BM i Eriongsboda Hjorthålan 1858 - 1877.

Selma är syster till Rickard och Gustav Svensson som har torp i Inglatorp. Deras far Anders Svensson har Skomakaretorpet Inglatorp.

En uppgift finns att efter att Mattias och Selma flyttat så bor Gustav Hjalmar Jonsson på torpet.

Hilda Göransson syster till Mattias bor hos familjen Andersson Hulin mellan 1916 och 1920.

Hilda bor på Mörtatorpet senare hon är mor till Arne Göransson som var känd Rödebybo.