Kanotled i Lyckebyån.

Strandhugg Strömsberg.

med alla midsommarblommor.

Kartan bör finnas på Karlskrona turistbyrå.

Lite bilder ifrån den första kanotfärden för mig.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Strandhugg Strömsberg.

Här finns ett vackert naturresevat som under sommaren blommar

med alla midsommarblommor.

Gutans forsande vatten var inte att tänk på att paddla i utan vi fick ta oss

fram på land ett stycke. Bo Sundström en erfaren paddlare vet hur man gör

för att undvika att välta i forsarna.

Kanotled - Lyckebyån

Kanotleden sträcker sig från Emmaboda/Skäveryd i norr till Lyckeby i söder.

Leden passerar genom två län. Du paddlar genom det skogrika landskapet och njuter av den vackra naturen.

För karta från Emmaboda/Skäveryd till Strömsberg/Mästaremåla.

OBS!

Lyckebyån nedre har flera dammar, forsar och svåra passager och passar bara vana paddlare. Start lämpligast nedströms träindustrin strax söder om Strömsberg. Den första dryga milen ner och förbi Kättilsmåla är nog den svåraste och kräver högvatten för att vara något sånär framkomlig. Sträckan är mycket omväxlande med en hel del paddling på små sjöar och genom smala sund i ödsliga vildmarkslika omgivningar.

Efter Kättilsmåla blir det enklare frånsett ett längre lyft på ca en km från Lyckeåborg till Mariefors. Sedan följer vacker natur ner till Augerum och ytterligare ett par lyft, innan du passerar Lyckeby och når havet.

 Text källa: Visitkarlskrona Karlskrona Turistbyrå

Stefan Lundin

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv.