Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Ska det se ut så här eller vara så?

Skogsstyrelsens Landsbygdsprogram

Skogsstyrelsen har i sitt landsbygdsprogram jobbat med att informera om skogar och dess skötsel. Man tar exempel på olika platser i naturen och beskriver på ett trevligt och informativt sett vad det är vi ser på den plats vi är. Som jag skrev så tycker jag att det är spännande att besökare i skogen blir uppdaterad angående växligheten.

Men!

På Mörtön står det en Bautasten som vi säkert skulle kunna härleda långt bak i tiden. Vi vet att 1624 förekommer Mörtön i skrifterna. I området har man funnit flinta och liknande vilket skulle tyda på att det har förekommit någon form av bosättning eller att man vi färd på Lyckeby-ån haft anledning att stanna på Mörtön. Runt en Bautasten har man i äldre tider haft byaråd eller ting. Bautastenen på Mörtön är viktig att bevara.

Skyltningen som står i anslutning till Bautastenen beskriver hur markägaren sparat och röjt för att ”Ett gammalt, och vidkronigt träd har räddats till livet”.

I en ruta finns en kort beskrivning om Bautastenen. Där skrivs bland annat:

”Stenen kallades förr av gårdens folk ”Toddystenen”, toppen av stenen är plan och väl lämpad för glasen”.

När började Bautastenen kallas ”Toddystenen”?

Vad jag vet så kunde det vara vid den tiden när Ernst Alvik och medarbetare jobbade för att anlägga den fantastiskt fina idrott och fritidsanläggningen.

Gårdens folk mellan 1624 och 1930 vill jag påstå var inte så moderna att man visste vad ”Toddy” var för något.

Det kan ses som kuriosa att presentera användningen av Bautastenen så som ett serveringsbord. Som den hembygdsforskare jag är så tycker jag det vore tydligare att använda detta utrymme till att informera mer om hur stenen användes och varför.

Jag blir lite fundersam och hoppas att Skogsstyrelsen inte har en blasé hantering av våra rester av tidigare bebyggelse och verksamhet på vår landsbygd. 

Skogsstyrelsen har gjort ett par bra informationsfilmen om skogens kulturmiljörer och dess biologiska mångfald.

Gammalt arbetsliv film ifrån Nordiska Museet