Arvid Larssons gård

Ladugården brann c.a 1956-57 Huset revs senare.         

Gården brann ner två gånger under 1900 talet.

Först med Carl Larsson som ägare.

Andra gången ladugården  med sonen Arvid Larsson som ägare.   


Sonen Arvid med Ester och fem barn bodde och verkade där.

Carl Larssons övriga barn var utflugna.


Ett av dem Ernfrid, var underofficer i Vaxholm, och ett Elin, var underofficersfru i Karlskrona.  "Längs Levanadens Led" Gustav Karlsson


Numera finns där en sommarstuga.


Carl eller Arvid köper Blomster Jonas gård    


Ester gift med Arvid kommer ifrån Karl Nilsa torpet I Inglatorp.   


Carl Larsson kommer ifrån Balasjön.-----källa.Kurt-Ingrid


Carl Larssons häst blev ihjäl körd på Rödeby station.

Sedan den dagen finns det ett talesätt i bygden.

När bom klockorna klingade vid järnvägen, sade folk: -Nu ringer det för Carl Larssons häst.     

Arvid Larssons låg vid nr. 24 enligt ovanstående karta.

Kartan är uppdaterad av Fredik Karlsson.