Bubbetorps gård

Bild ifrån Åke Nilsson

Bild ifrån Åke NIlsson

Denna tavla hänger i en av salarna på gården.

Utdrag ur Karlskrona kommuns skrift för Bubbetorps gård.


I Rödeby Hembygdsförenings skrift "Det Svunna Rödeby" del om bl. a. Bubbetorp, Inglatorp o Sofiedal.

Där finns inte "din" Carl Fredrik med i ägarelängden.

Där emot finns han omskriven som Gästgivare 1772-76.

Det finns en information om att "Enesköld inbjöd hertig Karl med följe till Bubbetorp på middag för att fira Gustav III:s palatsrevolution den 19 augusti."