Sammanställning av torp inom södra Rödeby socken, Biskopsberga och Bastasjö. 

Jag kommer att göra en länk till varje torp. Detta kommer jag att göra så fort jag hinner.

Detta kommer troligen att ta en "liten stund".

Uppdaterad

Bubbetorps gård

Bångatorpet t156

Båtsmans Falkstorp t7

Båtsmanstorpet Skärvaboda t 1476

Bäckaskallet ht1034

Bäckatorpet d742

Carl Larssons az304

Davida torpet ai 1034

Ekegården

Emma torpet er 742

Ensamma Ellen eb304

Erika torpet bo 1034


Flatatorpet bp1180

Flygare torpet eb 888

Fredrik Karlssons Bastu az596

Frimannatorpet hd304

Frisksportarnas gn888

Gertsatorpet cv742

Goliats torp az156

Gunbergstorpet az1180

Gunnegärde/Sofiedal                                                2021-02-18

Gutan er156//c4

Gustav Svensa torpet  gm1034

Gustav Hansson fx450

Gustav - Trulsa-torpet aj888

Gustav Svenssons dl742

Hellberga torpet gn742

Hala Marians torpet ht742

N:a Hökamåla eb156                                             2021-02-16

Hejetorps gård

Hjortatorpet fh742

Holmatorpet d7

Holmalyckan cv596

Högalid cv156

Håkan Anderssons torp fh1326

Inglatorpsgård t1326

Kanske gamla gården cv7

Karl Johans torp dl 1180

Karl Nilsa torpet s 1034

Karl Pettsatorpet hd1475

Kassabron

Knutstuga Mörtön t596

Krokale´et,Gastabacken cv304

Kromnows stuga Engmans aj1326

Krypstenarna gn596

Kvarnen Mörtön ht450

Kvarnforsa fh1180

Kvarnlyckan hd1180

Kvarn vid Bäckaskallet d1181

Leo´s gård--"Store Per" -- Per Karlsagården fx304

Lidmarks affär ht888

Liljas gården aj450//r4

Lilla Ängö ht1326

Liska torpet hd742

Lock Olles torp ht304

Lotta-torpet aj156

Lunnatorpet eb 1326

Lus-Lasses torp aj 1472

Löpare Lasses dk 1034

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Jag har besökt dessa torp och gjort någon form av dokumentation som jag håller på att uppdaterar.


Om det är så att ni har någon form av koppling till någon av torpen så är ni välkomna så kan jag visar er och berätta om det jag vet.


Har ni information av något slag så vi kan få en bättre blick om vilka som levde på dessa torp och hur dom hade det.


0706-340662

lundin.s@telia.com

Meijers torp eb450

Monna torpet fx 742

Moo gården

Måns Mört   torpet aj596

Måstorpet hd596

Mörtsjögården cv450//ag4                                                   2021-02-18

Mörtatorpet,Trulsa torpet Frimanna fh596

Mörtatorpet norra az450

Mörtatorpet södra er304

Okänt torp (Måns Mört) eb596

Okänt torp (Biskopsberg)er596

Okänt (mitt emot Per Karlsgården) gn1180

Okänt Sofielund bp1472

Okänt Stava torpet (vid Speltorpet) fh304

Okänt (falkatorpet) cf7

Ola Hansa torpet d156

Petter Håkantorpet gn7

Per-Nilsa-Gertrud hd156

Peter Bergströms Sjötorp bp304

Peter Magnus dl304

Peter Svensa torpet fw 1034

Kanske gamla gården  även Peter Andersatorpet enl. Fredrik--25 cv7

Prim torpet dl596

Pär-Andersatorpet fx7

Rikard Svenssons eb742

Ryggås stugan gn156

Rödeby ishockey klubbs stuga d1034

Sandlyckan d304

Simonatorpet aj1180

Sjölyckan aj7

Sjötorp hd 1326

Skomakare torpet d888

Skomakaretorpet d 1476

Skol Bengtas torp dl 1326

Skrapes gård

Skryta-Pärs cf596

Skräcka - Johans t888

Skvaltkvarnarna Gutan cf742

Skärvaboda df04                                         2021-02-18

Slaktare Gustavssons torp

Snoppsbergs torpet ht1180

Lilla Stabbetorpet "Smedtorpet" gn304

Sven Jonastorpet

Snäckviken aj304 

Speltorpet er7

Sti-Olaustorp er 1180

Stugan på ön i Långasjön fx888

Stora Stubbatorpet d450

Sven Kajsatorpet az7

Sven Persa torpet bp7

Svennsabondens fh450

Sven Gustavs torp fx596

Stubba torpet Inglatorp ce 1034

Sven Johans torp 79 gn 1326

Sven Johans torp 89 eq 1034

Svensatorpet Skärvaboda az 1472

Svenstorp (Karls Olssons) cf1180

Sven-Andersatorpet fh7

Sven Nissatorpet cv1326

Sågverk aj742

Tilda torpet

Tilda Larsatorpet fx1326

Torp vid vägen mot kvarnen vid Bäckaskallet t1181

Torp söder om Gölingsflyet bp 1326

Torp i Täppan cf156

Torrhem cf1326

Undantaget ht7

V:a Rödebys gårdar

Ålabäcks gård

Åsarna bp156