Mörtön också

Mörtsjön

"En torpvandring i Mörtötrakten"  ur Hembygdsföreningens medlemsblad 1991:1

Storleken på Mörtön enl Fredrik Karlsson var tidigare 630 tunnland

Genom arvsskiften halverades lotterna till att omfatta fyra gårdar. 55) 

På 1815 års karta finns tre st byggnade på vägen mot forsen.

Ägare till gården:    

1627

Lauritz Haagensön (JB) källa:Arne Sörlöv  


I mitten av 1600 talet fanns även en Klas Persson förmodligen bror till Lauritz (Lars).         

1677

Lauritz Pedersen  ensam ägare


1691

Carl Jönsson (Inga)  Per Larssonh.h. Botil Larsdotter son.Klaes Persson b.g. 22/6-1735 i Mörtön Rödeby  källa.Jörgen Axelsson


1720

Klaes Persson b.g. 22/6-1735 i Mörtön Rödeby Vigd. 4/6 1725 med Maria Persdt.dp. 29/9 1701 i Stubbelycke d. 21/6 1777 i Mörtön  dotter till bonden Per Mårtensson h.h. Sissa Larsdr.barn. Per Klaesson dop 17260724 död 17270115 Per Klaesson dop 17271217 död 18080530 blir bonde på Mörtön             


Maria gifter om sig 1736 med Per Olofsson nedan    

Per Olofsson dp. 17/5 1708 i Lillö d. 1770 Mörtön.

Son till bonden Olof Svensson h.h. Sissa Månsdr.    


1755-(källa. Inga)

Per Olofsson f.1701 vilken gård?

h.h. Maria Persdotter f.1700   

son- Klas f.17380827   

son-Olof f.1740-2.0127   

dott- Sissa f. 17410913     


Per Klasson f. 1728   (källa.Inga)

h.h. Maria Åkesdotter f. 1729   

son- Clas f.1756    

son- Hans f.1757    

dott- Botil f. 1759      

Maria kommer ifrån Nättleryd och är döpt 17281013död i Mörtön 18180211   

Hon är dotter till Bonden nämndemannen Åke Månsson h.h. Gunnel Hansdotter.   

Maria och Per gifter sig i Rödeby 17541108  källa J Axelsson forum 20050902                 


1775 (källa.Inga)

1. Olof Pehrsson 33. F.1742    far.Per Olofsson

Olof o Per Claesson är halvbröder     

moder, Maria Persd. 74 år   


2.Per Classon 46. F.1729 (1728)   (Carlsson)     

h.h. Maria Åkersdr.45.   

son. Clas 19. F.1756   

son. Hans 18.     

dott. Botil 16.    

dott. Elin 14.    

son. Åke 4. F.1771(-70)   

torp. Per Lod 50. (struken året efter.)  h.h.Jinger 40.    


1808

1.Olof Pehrsson 68    

h.h. Kerstin Larsdotter 52 f.17560320 Dragdö  Ramdala död.18200524 Mörtön  

dotter till Lars Olofsson h.h. Kerstin Olofsdr. Som var dotter till Olof Håkansson Lösen  son.Håkan 22      


2. Claes Pehrsson 52

far    mor

Det förekommer flera E-namn på Kerstin hustru till  Olof Pehrsson      t.ex. Larsdr - Sunesdr.1809.  


1.Håkan Olsson     son till Olof Pehrsson


2.Claes Pehrsson


1810

1. Håkan Olsson 24. F.17861814=1810


2. Claes Pehrsson 54. F.1756  

torp? Åke Pehrsson 40. F.1770


1812

Håkan Olsson 26 död 18200409

gm. Olof Pehrsson    


2. Claes Pehrsson 56    död 18200409  

 

1818

Claes Pehrsson säljer kronohemmandet till Hans Åkersson  


1819

Hans Åkersson son till Åke Pehrsson säljer krono-hemmandet till Lidströmer och Fischerström  


1825-27

kolla denna hfl. Ägare förhållande är det en gård??

Tillhör Håkan Olssons arvingar enka Carin Pettersdotter

dotter Maria Håkansdotter 13 år när Håkan dör

son Olof Håkansson 7 mån när Håkan dör.

Efter Håkans död så flyttar Carin Pettersdotter till Rödeby   


Äges och brukas av Lidström på Allatorp.  


1833

1/4 tillhör Håkan Olssons arvingar i  Möllegården.

arr.Truls Pettersson f.1799   h.h.Gertrud Pettersdr.f.1800  

1/4 ägs och brukas av änkefru Lidström?  


1834

1/4 som 1833


1/4 Carl Pettersson f.17990601 V.a Rödeby

h.h. Ingjer Åkersdr.f.1797     


1835

1/4 Ola Håkansson i Skrape f.1797?

torp. Truls Pettersson f. 1799 arrenderar gården  


1/4 Carl Pettersson h.h. Ingjer Åkersdr.  


Att notera är att innan 1840 så har gården en annan uppstyckning av ägorna. Se karta ifrån 1815    


1840

Carl har köpt hela Mörtön

1/2 Carl Pettersson h.h. Ingjer Åkersdr.    


hfl.1850

1/2 Carl Pettersson

h.h. Ingjer Åkersdr.  

son. Johan f.18240214

son. Ola f.18260405

son. Petter f.18280704 död.1860 gift med Kerstin (hon gifter sig med Carl Abram???) son. Sven f.18350515

son. Carl Abram f.18380220. Gifter sig med Kerstin se. Petter.

son Claes August f.18431112

dott. Maria f.18300406

dott. Anna Lotta f.18330121

dott. Kerstin f.18400729  


1853   

delas gården i två delar   

1/8. Carl Petersson f.1799 död. 1864

h.h. Ingerd Åkersdotter f. 1797   


Peter Carlsson tar hand om södra delen se. Skryta Pers


1861-65

1/8. Carl Petersson f.1799 död. 1864

h.h. Ingerd Åkersdotter f. 1797

efter Carl kommer hans son Johan Carlsson f.1824som ägare    1866-70Gift enka. Ingjerd Åkersdotter f.17973/4. Johan Carlsson f.1824 tydligen ogift.


1872

På auktionen 1872 köper Ehrnberg norra gården1/4 mtl


1873

Arrenderades gården av Johan Gustavsson f.Vissefjärda

h.h.Ingrid Lena Eliasdotter. (släkt med Kristina Johannesberg.)


1890

1/4 Gustaf Petersson f.18421219

h.h. Carolina Persdr. f.18640423  

(18641223 troligt enl Birgitta)

Gustaf är född i Torsås

Carolina Persdotter är född i Woxtorp

barn: Edla Sofia f.1873 Adolf Fredrik Stockholms stad

Clara Kristina f.1878 Solna Stockholm

Hanna Amalia f.1882 Jakob o Johannes Stockholm

Gustaf Emanuel f.1889 Rödeby

piga:Anna Stina Petersdotter f.1867 Voxtorp Kalmar  


Se släkt utredning på Holger     

1900=1890(Inga)

1895-1910 1/4. Gustav Petersson f.1842 enkl.1887 omgift.18881104

h.h.1. Maria död. 1887   

h.h.2 Carolina Persdr. F.18640423   


År 1912

köper Mattis och Amanda Johansson gården.

Barn: Hildur - Ingeborg - Nore - Ragnar - Ingel - Erik.

Sonen Ingel Martin Johansson ny ägare 19271217.

Ingels son Kjell Martin Johansson övertog gården19730123.   

Källa:55)

   

1921- 1/4 mtl. Mattis Johansson (Mörtsjögården)   


7/96 mtl. NG Ernberg (Skog??)       


Senare- 1,2-3. Ingel Johansson (Mörtsjögården)         

Mörtögården förändrades från en jordbruksgård till ett fritidsläger för Karlskrona    folkskolor, under ledning av den ideelle Ernst Alvik, vars anlete kan ses på en sten vid vägen, i form av bronsrelief av väldsskulptören Gunnar Nilsson. Under 1800-talet var Mörtsjögården en betydande jordbruksfastighet om 630 tunnland.  

Längs Levnadens Led / Gustav Karlsson


Bakom matsalsbyggnaden finns en bautasten /Kurt o Ingrid   


Gammelgården. Omfattade i många år hela Mörtön.

Ägare omkring 1850 var Carl Petersson gift med Ingjärd Åkesdotter.

Barn: Carl Abraham Carlsson, Johan Carlsson, Olof Carlsson, Clas August Carlsson, Peter Carlsson, Maria Carlsdotter, Anna-Lotta Carlsdotter, Kjerstin Carlsdotter.

Gården delades i två delar 1853 ? Norra delen såldes på offentlig auktion å Lyckeby Gästgivaregård år 1872. 

Köpare Gustav Ernberg o Comp., Karlskrona (Trävarufirma). 


Mattis och Amanda Johansson köpte gården år 1912.

Barn: Hildur - Ingeborg - Nore - Ragnar - Ingel - Erik. Källa Fredrik Karlsson 

  

Sonen Ingel Martin Johansson ny ägare 1927-12-17.

Ingels son Kjell Martin Johansson övertog gården 1973-01-23. (Min kommentar vilken gård avser det sista)? Källa Fredrik Karlsson   

  

Enl urdrag av köpebrev i Fredrik Karlssons häfte över Mörtön. Säljer Carl Petersson  och hans hustru Ingjärd Åkersdotter 1/8 mtl utav sitt ägande och åboende  kronoskattehemman Nr 22 Mörtön i Rödeby socken. 1853-09-14.

Fråga hur stort är hela Mörtön vid denna tid. Sålde han hela eller var det halva.

Fredrik Karlsson pratar om att gården delades vid denna tidpunkt?????   


Protokoll över auktionens villkor 1872-07-30 finns som bilaga i Fredrik Karlssons  Mörtöhäfte.

Även i hembygdsföreningens medlemsblad 1992:1. (Troligen mer komplett.)   


I protokollet över auktionen nämns, Carl Nilsa lyckan, belägen i Westra hage utomer vägen.

det nämns även :åkern i Olsens wiken.    


Beskrivning och historia över Mörtön 1:11 kopia finns.   


Uppförd omkring 1700.  Källa 67)   


Innan 1850 är gården delad istort sätt ifrån söder till norr på längden,   senare delas gården på tvären.    


En vik i södra änden av Åsjön kallas Harola-kärret, där bodde en torpare,  som kallades Har-Olan, för han skröt alltid att han sköt så många harar.   källa. Inga)         


Carl Petterssons far är bonden Peter Jonsson moder. Anna Nilsdr.  

  

Enl § 11. I protokollet framgår det att någon ordentlig delning av gården inte tidigare skett, det står följande.  

"Carl Abrahamn Carlsson vilken äger 1/4M. I hemmandet Mörtön förklarar sig nöjd, att för nu och framgent bibehållade ägor av vad namn de vara må som han nu tillsamman 1/4 M äger efter den gräns som denna strand är emellanbägge 1/4 M. Utstakad och att denna delning må på en blivande köpares bekostnad genom behörig åbodelningnärmare bestämmas och fastställas."     Källa: Protokoll efter auktionen.     


1855 avskaffades husbehovsbräningen  av sprit, och många blev fast för hembräning. Domstolen räknade varje gångut hur mycket av böterna  - brännvinsskatt - som tillföll socknen.


Den 10 januari 1859 framträde t.ex. en bonde i Mörtön genom sin son och erlade de böter som fadern blivit ådömd vid häradsrätten. Det var inte mindre än 202 riksdaler, vilket tacksamt mottogs. Senare kom ytterligare 87 riksdaler. (Rödeby socken krönika)   


Byggandet av socken huset 1757 utfördes av Per Olufsson Mörtön för 220 riksdaler silvermynt.

Redan 17240505 hade bestämts att en sockenstuga skulle byggas.

På stämman påminde Frodell om detta, och man beslöt att köpa en stuga från Viö och att skaffa timmer till förstuga och kammare.

Det blev inget av med bygget och Frodell påminde igen 1757.

Då gick uppdraget till Per Olufsson.   (Rödeby socken krönika)     


Lars Persson Pedersen h.h. finns som 1 1/2 skattande och 1/2 befriad i ML 1659.

Lars finns i mantalslängd som skattebonde i Mörtön 1674. ML 1674:512 p 28.

I ML 1684 finns Lars h.h. samt sonen Per Larsson, 3 fullt skattande.

Förmodligen hade Lars ytterligare en dotter Kerstin, gift 1695 med BM Anders Olsson Skalm,  vilken dog 1705. Se under Lars broder Carl vilken var "hemmanshavande" för båtsmanstorpet. 16911110 vigs en Lars Persson i Mörtön. Med vem?

Och är det denne Lars?


Bomärke under Trohetsdeklarationen av 1677, Mörtön: Lauritz Pedersen.  källa: Stig E Pettersson forum Rödeby 20051018.                                                                                                                                                                         

Nedanstående är utdrag ifrån köpeavtal o torpkontrakt som berör Mörtön. källa Björn Åke Pettersson

Första uppbud                                                               VT 1813 39

 

Jag Olof Persson i Mörtön tillika med min kära hustru Kerstin Sunesdotter goda ja och samtycke med frivilligt,

 sunt förnuft och noga betänkande upplåter och försäljer vårt nu ägande ¼ mtl Mörtön 22 till vår kära son

Håkan Olofsson och dess tillkommande hustru emot en oss emellan ackorderad köpesumma stor 500 rd banco,

 vilken ovannämnde köpesumma vår käre son bemälte Håkan Olsson nu genast tillfullo betalar, varemot

 merbemälte vår kära son få ovannämnde ¼ mtl nu vid enahanda tid med följande undantags förbehåll nämligen:

  1. Förbehåller vi oss till undantag till åker den så kallade Västra Lyckan med ängen därikring och den så

kallade Storåkern - - - - -

27 februari 1808

Olof Persson och Kerstin Larsdotter, säljare

Håkan Olsson, köpare

 

Uppvisades ett salubrev av den 2 maj 1766 varigenom Olof Persson av Per Olsson tillhandlat sig

 ifrågavarande ¼ mtl krono Mörtön 22 mot köpesumman 100 rd rgs

 

Första uppbud                                                               ST 1816 46

 

Sedan bonden Claes Persson i Mörtön förevisat ett Kungl Kammarkollegie skattebrev av den 4 april

innevarande år varigenom han förvärvat sig skattemannarätt till det ¼ mtl Mörtön 22 som han förut innehaft.

 Så fann häradsrätten skäligt meddela Claes Persson första laga uppbud å berörde ¼ mtl kronoskatte emot

 skatteköpsskillingen 12 rd 37 sk banco det värde hemmanet i övrigt äger varav detta till bevis meddelas.

Första uppbud                                                          HT 1819 31

 

Jag Hans Åkesson har efter mogen överläggning med sunt förnuft och fri vilja beslutat att till

 amiralitetslieutnanten Jon Lidströmer dess fru och arvingar försälja mitt ägande och åboende ¼ mtl

 kronoskatte Mörtön 22 i Rödeby socken med därtill hörande torp och torpställe, fiske och fiskevatten,

 in- och uthusbyggnader med det mera som till hemmanet nu lyder eller hädanefter med lag och dom

 tillvinnas kan med ömsesidigt iaktagande av nedannämnde villkor:

  1. Erlägges som köpeskilling 4000 rd banco på det sätt att köparen den 25 mars 1820 då tillträdet sker

 till mig erlägges 2266 rd 32 sk banco samt till herr lieutnanten Gulin i Karlskrona som inteckningshavare

 återstoden 1733 rd 16 sk banco å den tid herr lieutnanten efter instundande Mikaeliden fordrar, då

köparen likväl njuter uppsägelsetiden tillgodo, och erlägges icke någon ränta av köparen för min andel,

ej eller till herr lieutnanten Gulin längre äro från instundande Mikaeli som endast kommer ifråga vad

 inteckningssumman angår.

  1. Torparen Måns Olssons rätt enligt kontrakt den 17 juli 1818 förbehålles. Likaledes Claes Perssons

 undantagsförmåner enligt kontrakt den 6 februari 1818.

  1. Änkan Elin äger tillgodo njuta sitt skriftligen förbehållna undantag av de så kallade Bolängs och

 Ledlyckorna, ägande hon att bland hemmansägarens kreatur få begagna sommarbete för så många kor

 som hon av det i nämnde Lyckan blivande foder kan vinterföda. Likaledes får Claes Persson och Elin

 årligen begagna frukten av träden i den så kallade Kallgården.

  1. En tolft nedfälld grantimmer tillfaller köparen.
  2. Äger köparen att å sommar- och avradsbete innevarande år insläppa 5 stycken ungkreatur.

Från denna dag är mig alldeles betaget att någon hemmanets skog nedhugga eller använda

  1. annorlunda än till husbehov, undantagandes den redan kullfällde rödsleskog varav köparen likväl

får taga hälften.

  1. Av den nedfällda och upphuggna famnveden tager efter av köparen skedd besiktning han hälften

och jag hälften. All den i rågbrånen liggande veden disponerar jag

- - - - -                                          Allatorp den 8 maj 1819

                                                     Hans Åkesson i Mörtön

                                                     J Lidströmer

                                                     C J Palmqvist

 

Till säljarens åtkomst uppvisades salubrevet av den 6 februari 1818 varigenom bonden

 Claes Persson till Hans Åkesson upplåtit och försålt ¼ mtl kronoskatte Mörtön 22 emot

 köpeskilling 2000 rd banco och övrigt betingade villkor.

Denna häradsrätts fastebrev av den 8 juli 1817 utfärdad för bonden Claes Persson och dess

hustru å ¼ mtl kronoskatte Mörtön 22 i Rödeby socken.

 

Torpkontrakt                                                                 VT 1824 12

 

I kraft av detta mitt öppna salubrev upplåter och försäljer jag Hans Åkesson i Mörtön ett torpställe å mitt ägande och

 inköpta hemman under Mörtön 22 till min kära svåger drängen Carl Pettersson härstädes att för sin och sin kära

 hustru och arvingars framtida säkerhet härmed lagfara och fritt disponera det bästa de gitta kunna på 50 års tid

räknat från den 25 mars 1824 till den 25 mars 1874 med nedanskrivna villkor och förbehåll nämligen:

Såsom köpeskillingen erlägges 583 rd 16 sk rgs varav 83 rd 16 sk nu betalas blivit härmed ock kvitterad och

 återstoden 500 rd betalas utan ränta till och vid september månads slut nästa år 1824 då och förstnämnde

summa betalas till herr lieutnanten Lidströmer som avbetalning på köpesumman å avhandlingen emellan

Hans Åkesson och Lidströmer av den 26 september 1823 - - - - -                         

                                               Inglatorp den 31 oktober 1823

                                            Hans Åkesson i Mörtön, säljare

                                            Carl Pettersson i Mörtön, köpare