Allan Karlssons

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

På färd mot Sofielund passeras först en bäck, som rinner från Ellesjön mot Silltorpsån.

Den var så vattenrik förr, att den bildade en kvarnfors nedanför Sofielundsgård.

Andra sidan bäcken var en gård, där Allan Karlsson och tidigare nämnda Serafia bodde.

De drev jordbruk, boskapskötsel och handelsträdgård och saluförde sina produkter

på torget i Karlskrona. De var ett strävsamt par, med många barn, som lämnade

hemmet när de slutat skolan och drog ut mot olika försörjningsmöjligheter i riket.

Källa: Längs Levnadens Led / Gustav KarlssonAllan Karlsson byggde till ladugården när han ägde gården.

Förrådsbyggnaden mellan nuvarande huset och ladugården byggdes upp av Harry

Olofsson. Nu är det en dotter till Harry som äger gården. Dock inte boningshuset.


Gustav Svensson som är far till Verner och Sture hade denna gården innan dom flyttade

till torpet på Inglatorp "Svensatorpet". Vilket år detta var vet jag inte.

Källa. Kurt Andersson


Denna fastighet var ett BM torp enligt 1870 års karta.

Bostadshuset låg då på andra sidan vägen, mellan ladugården och bäcken. I slänten

finns idag rester efter huset.


Har svårt att hitta Ivar pettersson som skall ha ägt gården innan Gustav Svensson.


1910-1930

Gustav Adolf Svensson f.18790608 Augerum gift.19170706 flyttar till gården 19201124 o flyttar därifrån 19291214

h.h. Selma Maria f. Karlsson 18880412 Jämjö

barn

Folke Emil f.19171114 Inglatorp Rödeby - Verner Konstantin f.19181122 Inglatorp Rödeby -

Erik Gustav Adolf f.19200131 Inglatorp Rödeby - Bertil Valter f.19201212 Sofielund tvilling med dödfött flickebarn

Karl Gustav f.19211229 Sofielund - Helge Sigvard f.19230424 Sofielund - Sture Valdemar f.19240414 Sofielund

Linnea Viktoria f.19250608 Sofielund - Anna Elisabeth f.19270911 Sofielund

 

Tydligt är det så att vi har två familjer här samtidigt. Det är mycket vanligt att detta förekommer.


1910-1930

Oskar Allan Karlsson f.18920919 Augerum gift.19071006 kommer till gården 19230103 ifrån Sandlycka är där inhyses.

h.h. Hildegard Serafia Petersson f.18930801 Hökamåla far.Peter Magnus Svensson h.h.Ida Matilda Svensdr. Hökamåla

Barn: Karin Anna-Lisa f.19180506 stadf. - Inga Britt Matilda f.19190920 Sandlycka - Astrid Margit f.19210803 Sandlycka.

Elly Ingeborg Maria f.19230116 Sofielund - Arne Lars Johan f.19241111 Sofielund - Svea Viola f.19261018 Sofielund


Intressant kan vara att innan finns det personer på gården.