Anders Hanssons

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Efter Hökamåla skola på vänster sida bodde Anders Hanssons ättlingar: John,Fritz, Konrad, Maria och Elin. Fritz var pensionerad timmerman från örlogsvarvet.

John var allmänkunnig hantverkare som bland annat smidde, arbetade med plåt och högg sten. Han tog sig gärna ett glas av livets glada vingelvatten, kände sig upphöjd av det och kallade sig då för Den store Guden Penryd, med blått blod i ådrorna.

Konrad skötte det gemensamma jordbruket, med häst och tre kor, vilka Elin mjölkade

vid sidan om hushållsarbetet och städningen i skolan intill. Konrad var också orgeltrampare och drog till kyrkbyn i svart cheviotkostym och vegamössa, då det stundade till högmässa, jordfästning, bröllop etc. Han hade i gengäld grustäckt från kyrkans ängar; intill stationen, där bussgaraget är. Maria var pensionerad, efter att ha tjänat som hushållerska på Anders Svensa-gården i Östra Rödeby.

Längs Levanadens Led Gustav Karlsson

1870 finns det ingen torpbyggnad

1885 inträffa en konkurs för Anders Hansson när han står som ägare till 5/16 mtl i

Ö Rödeby gård 1:5 gården ligger på

södra delen av Ö Rödeby.

Rudolf Svensson o Arvidsson o Bergströms mot Ellesjön bör vara denna gård som delas 1910


Byggnaden till vänster bör vara uppförd ca 1885.


Anders Hansson och Maria Hansson f.Jönsdr. Anor följer.

Anders f.18471025 Moo Rödeby. Far. Hans Svensson f.18270411  mor. Cicilia Carlsdr. F.18270522

Anders hustru. Maria Carolina Jönsdr. F.18461122 Ö Rödeby. Far.Jöns Andersson f.1808 Rödeby mor.Elin Pehrsdr f.1819 Sillhövda.

Anders flyttar runt som dräng på gårdar i området.


Maria Carolina är dotter till Jöns Andersson som är ägare till Ö Rödeby 1:5. som han ärvt eller köpt av sin far Anders Jönsson som gifter

in sig i gården vid giftemål med Boel Andersdr. Hennes far hette Anders Olsson som står som ägare 1772 till en del av Ö Rödeby Nr 24.


Anders har i sin anor kopplingar till Gunnegärde där hans förfäder var bönder ialla fall ifrån 1755.

Hans Svensson var bonde på Moo när Anders föds. 1847.    Hans far hette Sven Olsson f.1795 ägare till en del av Gunnegärde h.h.

Kerstin Andersdr.f.1804 som han efter sin far Ola Jönsson f.ca.1756. h.h. Bengta Larsdr. F.ca.1761.

Troligen finns det släkt koppling ner till 1700-talets början.

Hans Svensson flyttar 1861 till Westra Rödeby och blir där husegare, Anders bor där lite till och från innan han gifter in sig i Ö Rödeby

gården som han senare tar över.

Anders Hansson lyckas inte sitt kvar på gården i Ö Rödeby utan får lämna denna 1885.

Familjen som då består av barn:

Jonne f.18710926 - Frizt August f.18730930 - Ida Mathilda f.18780111 - Ingrid Maria f.18780111 - Carl Wilhelm f.18810104 -

Sven Adolf f.18820119 - nders Viktor f.18840308 - Axel Konrad f.18860518 - Elin Cecilia f.18890521.

Elin Petersdr. (Pehrsdr) flyttar in ett par år innan hon dör. 1903.