Anders-Olsa torpet har nr. 37

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Anders-Olsa torpet

Anders Olsson kommer med familjen 1899 ifrån Ö Rödeby

1890-1900 Hökamåla

Torp. Anders Olsson f.18471104 Inglatorp. Gift.18791010 Far.Ola Månsson h.h. Kerstin Hansdr.

h.h Anna Maria Andersdr. f.18480902. far. BM Anders Carlsson Alman f.18120807 Fridlevstad h.h. Johanna Samuelsdr f.18800402 Fahlan

Barn: Carl Conrad f.18800112 d.18800227 Westa Rödeby - Carl Johan f.18810428 Westra Rödeby d.18880103 Ö Rödeby.

Gustav Adolf Conrad f.1884020 Ö Rödeby -AxelHjalmar f.18870621 Ö Rödeby - Klara Serafia f.18910422 Ö Rödeby.


fosterson: Otto Karlsson 18820614 kommer till familjen 1887 Ö Rödeby f. W Rödeby mor. Kristina Månsdr. Piga W Rödeby

Otto flyttar till Amiralitetsförs. 19011030

Hustru Anna Maria Andersdr. F.18480902 d.19040212 Hökamåla


Anders Olsson lämnar torpet 19050811 och flyttar till Inglatorp.


Den vänstra bilden visar hur den gamla vägen ifrån Hökamåla och ner mot Mörtövägen ser ut idag. Kartbilden visar skifteskartan 1805 över Hökamåla och där jag markerat var vägen gick. Det är möjligt att idag följa vägen trots att den kan vara igenväxt på vissa delar.

Jag har ringat in kartmarkeringen som 1805 visar Anders-Olsa torpet. På den tiden kallades torpet något annat.

Jag har en bild av vem som bodde där på den tiden och återkommer med detta.