Kultur- o Turistmiljömål   Torpvandringar    Guidningar     

 

 

Aktuella projekt som jag sysslar med nu.

 

 

 

 

 

Landsbygdsriksdagen i Karlskrona 7 september 2012.

Under denna dag så har vi besök av ca. 220 deltagare ifrån Landsbygdsriksdagen

I Karlskrona har fem bussturer som besöker våra utvecklingsgrupper

 

Första turen är till Björkeryd och Nävragöl och behandlar

 

Naturvård och landsbygdsutveckling

 

Turen går till

• Björkerydssjön – Vi får en kort presentation av sjörestaureringsprojektet.

• Fagerströms i Björkeryd – Förmiddagsfika och visning av bruksmiljön hos Fagerström. Här hålls också det första seminariet.

 

Seminarier

1 - Miljölagstiftningen

– en möjlighet eller ett hinder i naturvårdsarbetetHålls under förmiddagen på Fagerströms i Björkeryd

 

Lokalproducerad lunch intas på Ekegården i Nävragöl.

 

• Ekegården – Information om fibernätet i Nävragöl

 

Seminarier

2 - Hela kommunen behöver fiberhålls under eftermiddagen på Ekegården i Nävragöl

 

 

 

På Ekegården deltar vi också i det andra seminariet och passar på att

ta eftermiddagsfika.

 

• Sjön Nävragöl – Vi avrundar resan med att stanna vid sjön i Nävragöl

och får en kort information om sjörestaureringsprojektet vid denna sjö.

 

• Kl 15.30 avgår bussen från Nävragöl och kör till

Marinmuseum i Karlskrona för gemensam avslutning.

 

 

 

Andra turen går till Sälleryd och Holmsjö

 

Byarna tog saken i egna händer

 

Turen går till

• Skrävle – Information om Sällerydsprojektet, förmiddagsfika

och det första av dagens seminarier.

 

Seminarier

1 - Vilken betydelse har landsbygdsskolan för en

levande landsbygd hålls under förmiddagen i Skrävle.

 

 

Lokalproducerad lunch intas på Grötcaféet Björklyckan i Nävragöl.

 

• Holmsjö – Information om projekt Allhallen.

Här hålls också det andra av dagens seminareier och eftermiddags-

fika serveras.

 

2 - Om att bilda förening för utbyggnad av

serviceanläggningar i bygdenHålls under eftermiddagen på Allhallen i Holmsjö

 

 

Därefter en kort information om transportcentrat i Holmsjö

 

• Marinmuseum – Kl 15.30 avgår bussen från Holmsjö och kör till

Marinmuseum i Karlskrona för gemensam avslutning.

 

 

 

Tredje bussresan till Hasslö och båttur tillAspö

 

Lokala utvecklingsplaner i skärgårdsmiljö

 

Vi besöker bland annat en av Karlskronas största öar med fast

broförbindelse, Hasslö.

 

Turen går till

• Hasslö – Kort rundtur på Hasslö.

• Hasslödoppet – Förmiddagsfika och information om Hasslöfestivalen, företags- och föreningssamverkan på ön.

Det första av dagens seminarium hålls också här.

 

Seminarier

1 - "Miljö, musik och ungdomar"Hålls under förmiddagen på Hasslödoppet

 

• Aspö – Från Hasslö reser vi med S/M Södern från Horns brygga

till Drottningskärs kastell på Aspö.

 

Lokalproducerad lunch intas på Kastellet.

 

• Drottningskärs kastell – Information om olika satsningar på Aspö,

t ex projekt Angör Aspö, cykelprojekt.

 

• Aspö Berg – Buss till Aspö Berg och vi besöker KA2-museum och

får en kort presentation av detta. Dagens andra seminarium hålls här.

 

2 - Kan militärens nedlagda anläggningar

användas till annat?"Hålls under eftermiddagen på KA2-museum.

 

 

Eftermiddagsfika på museet

Bussrundtur vid det nybyggda boendet Aspö Mad.

 

• Marinmuseum – Kl 16.00 åker vi med Aspöfärjan tillbaka till Karlskrona och kör till Marinmuseum i Karlskrona för gemensam avslutning.

 

 

 

 

Fjärde bussturen går till våra stor öar.

 

Lokala utvecklingsplaner, kulturhistoria och närproducerad mat

 

Vi besöker tre av Karlskrona kommuns storöar, Senoren, Sturkö

och Tjurkö.

 

Turen går till

• Brofästet Senoren – Förmiddagsfika och information om Vikinga-

projektet. Här hålls också dagens första seminarie.

 

Seminarier

1 - Vår kulturhistoria – en möjlighet i besöksnäringen hålls under förmiddagen på Brofästet på Senoren.

 

 

Lokalproducerad lunch intas på Sturkö skola.

 

• Sturkö skola – Information om Sturkö skola och deras ungdomsgård.

Dagens andra seminarium hålls på skolan.

 

2 - Landsbygdsutveckling sker när stuprörstänk

ersätts med helhetssynHålls under eftermiddagen på Stenbräckagården på Tjurkö.

 

• Tjurkö – Eftermiddagsfika på Stenbräckagården. Vi besöker konst-

hantverkskooperativet Skärgårdskraft och Stenhuggarmuseet.

 

 

• Marinmuseum – Kl 15.30 avgår bussen från Tjurkö och kör till

Marinmuseum i Karlskrona för gemensam avslutning.

 

 

 

 

Busstur fem Jämjö, Kristianopel och Torhamn

 

Östra Blekinge med ett nytänkande perspektiv

 

Turen går till

• Jämjö, Skjutsstationen – Förmiddagsfika och information om hur

den moderna tekniken är ett viktigt verktyg i bevarandet av dagen

för morgondagen.

 

• Jämjö Goif – får en kort information om deras lyckade satsning på

konstgräs. Här hålls också det första av dagens seminarium.

 

Seminarier

1 - En idrottsförening i varje byHålls under förmiddagen på Jämjö Goif.

 

 

 

Lokalproducerad lunch på Kristianopels Gästgiveri

 

• Kristianopels Gästgiveri – Information om Kustvägen och samverkan

i verkligheten. Dagens andra seminarium hålls här.

 

2 - Landsbygdsutveckling genom samverkanHålls under eftermiddagen på Kristianopels Gästgiveri i Jämjö.

 

 

• Lavendelgården – Här möts Orienten och Sveriges trädgård i en doft

av Sydfrankrike.

 

• Café Måsen i Torhamn – Eftermiddagsfika och information om Torhamn och deltagandet i Biosfärsområdet Blekinge Arkipelag.

 

• Marinmuseum – Kl 15.30 avgår bussen från Torhamn och kör till

Marinmuseum i Karlskrona för gemensam avslutning.

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Lundin Idrottsvägen 7, 370 30 Rödeby  © 2007 • 0706-340662, 0455-48256, lundin.s@telia.com

 

www.torpkultur.se