2014-02-02 Bergfink vid fågelbord i Rödeby.

Bergfinkarna kom inte i någon större mängd innan snön föll.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Jag har inte så speciellt bra fotoutrustning så ibland kan det vara svårt att identifiera.

En trast? Tipsa mig. lundin.s@telia.com Och så har jag lite att lära om fåglar!

2014-01-23. Kanadagås som betade tillsammans

med flera hundra gäss vid rastplatsen Bröms.

2013-12-04 Gråsiska vid Hasslarpsdammar.

2014-01-02.  Två strömstarar i min omgivning. Det skall bli intressant att se hur länge dessa kommer att finns kvar på platsen. Är det övervintrare eller kanske de bli intresserade att häcka för det har funnits häckande strömstara tidigare här.

     2013-10-31 Röd Glada Kristianopel.

2013-10-31 Vitkindadgås på Torhamn.

Pilfink i Ödåkra 2013.

Jag vet inte om minnet sviker men under hösten och nu under vintern så har vi mycket pilfink hos oss. Kan inte minnas att det har varit så under tidigare år. Kan de beror på att tidigt i våras så tog vi ner en del träd på tomten och jag har inte tagit dort rishögarna sedan dess. Dessa har blivit en tillflyktsplats för fåglarna.

Något som jag noterat är att vi har inga gråsparvar. En granne ett par hus ifrån oss har en tät bokhäck där gråsparvarna huserar.

Något som stör mig är att 800 meter ifrån oss finns en soptip och på denna tipp fotograferar Fredrik Lennartsson en Kasisk trut eller flera stycken. Utan tubkikare och kunskap så kommer jag väl aldrig att kunna kryssa denna fågel. Jag tycker det är svårt med att identifiera vitfågel. Olika fjäderdräkter under ett antal år under uppväxten samt vinter och sommar dräkter.

Skrattmås på staketet                                 Fiskmås här i mitten?

2013-05-04 Fiskmås Grankullavik Öland.

2013-04-30 Grågås Viet Lösen.

2013-04-14 Bofink                                               2013-04-14  Ringduva i Rödeby.

2013-12-05 Sothöna Krutviken.

2013-04-14 Fasan i Rödeby.

2013-04-07 Hackspett i Rödeby.  Hanne till vänster och hona till höger.

2013-04-03 Häger ute vid Lindö.        

       2008-06-06 Stare i Rödeby.                                                2008-06-04 Rödstjärt i Rödeby.