Per Carlsagården

Vidare mot Mörtön ser jag snart den store gården med magnifik snickareglädje, som en röd klädd bondmora med vit och välstrucken spetskrage, omgiven av ljusleende lövskog om sommaren - och som ett stort jordbär på snön om vintern.Runt gården utbreder sig storbonderespekt, kodoft, tröskverksbuller och andra sensationer som hör en lantgård till.  

Längs Levnaden Led / Gustav Karlsson

Per Carlsagåreden

Hela Mörtön delades 1853 i två delar. 

Omkring 1895 delades södra delen av Mörtön i ytterligare två delar.

Ägare till norra delen var John Carlsson och till södra delen Per"Store Per" Carlsson.  

Här var odlad mark eller ödemark till omkring 1890.

Då började Per Carlsson att byggahus, ladugård, stall och övriga uthus.

Han gifte sig med Augusta från Holstorp.

Barn: Agda 1895, Annie 1897, Harry 1901, Ivar 1903, Edvin 1905. Augusta dog 1907.

Pers hustru  Augusta dog 1907.   


Per Carlsson gifte senare om sig med Augusta Hansson från Sofielund.

Barn:    Paul 1913, Fredrik 1915, Karl Gustav 1917, Clas Abraham 1922.

Per "Store Per" Carlsson dog 1932.  

En stor och gedigen satsning på bygge av ekonomibyggander skedde, som enl.uppgift ledde till ekonomiska problem för ägaren.

Detta bygge blev troligen aldrig färdigställt. Rester efter grunden finns idag på dennaplats.


Gården såldes och ny ägare blev under årens lopp. 

Carl Ivar Ottosson 1932-12-08.

Leo Sigfrid Ottosson 1936-10-13

Artur o Herbert Danielsson 1938-06-05

Leo Sigfrid Ottosson 1943-09-20

Erik Palmgren 1955-06-23

Sten Gösta Palmgren köpte av N:G Ehrberg 1961-12-26.    ( Detta förstå jag inte när köpte Palmgren första gången och vad)????????-----------källa 55)


detta kommer ifrån Lille Pers avstyckning   


barn.1. 1968 Agda.??   


Per Karlsson "Store Per".s far hette Karl Abraham Karlsson och hans far hette Karl Pettersson.

Källa Kurt Svensson.   Mörtön 1:5 uppförd omkring 1890. 67)     Fröken Werkström kallade gården för "Gården med tårtpappret".

När hon besökte på Mörtön tillsammans med bl.annat Alvik och andra personer utanför läger tiden så hämtade dom ett par liter mjölk hos Berglunds var det så att Berglund inte hade någon mjölk fick dom hämta på Karl Persgården.

Ylvenius ifrån Holmsjö var med om detta.Tillsammans med flera flickor bl.annat Pira- Kloo.   


Store Pers satsning på ladugårds byggnation skedde på senare tid, och detta orsakade hans konkurs.     

Annie dotter till Augusta och Per sa att i det högra rummet gick man inte in i.  Man hade alltid en otäck känsla. Spöken ?   källa Ingrid      

Detta skriver Rödeby Hembygdsförening

1890     1/8 Per Karlsson f.18671123    

Per Karlsson är son till Carl Abraham Carlsson f. 1838          


1900=   1890    samma ägare som tidigare      


1895-1910    1/8 Per Karlsson f.1897    h.h. Augusta Mattisdotter f.1870 Holstorp gift.1894    död. 1907    h.h. Augusta Hansdotter f.1882                      


1921-     1/8 mtl. Per Karlsson(Leos)                                        

Senare-     1,18. Sten Gösta Palmgren (Leos)                


1955-1975    Gunnar Andersson f.1906 Flaken d.1974     h.h. Märta Andersson f.1913 Jämjö d.2003    

Dom arrenderade jordbruket fram till 1969-70 då huset    styckades av.    

Gunnar jobbade mycket åt Palmgren.    

Sonen Anders Gunnarsson tar över huset.    

Huset styckades av c.a 1969-70.    

Det fanns djur på gården fram till 1972.                            


1975           Anders Gunnarsson f.1944  h.h. Ingrid.    hon kommer ifrån Kalix och familjen återvände dit.    0923-670073    Fågelsångsvägen 43 Kalix          


1978     Lennart Gunnarsson f.1938    h.h. Yvonne.                Lennart Gunnarsson f.1938 är son till Gunnar Andersson    och han är ägare till gården fram till 1980. Lennart bor     på Tjädervägen 4 Rödeby tel.40084.          


1981-83     Tommy Fransson h.h. Kristel.                


1988     Bengt Hammar h.h.                       

Per "Store Per" Carlsson.

Per Carlsson med hustru.


Vem av hans hustrur som detta är vet jag inte.