Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes

på Idrottsvägen Rödeby

Stenknäcksrapport Coccothraustes coccothraustes

ifrån 2015. 

Under januari 2015 ringmärkte jag 35 stycken stenknäckar.

Varav 20 stycken hannar o 15 honnor.

Ringnummer: 3559247-3559281.


Under februari 2015 ringmärkte jag 18 stycken stenknäckar.

Varav 8 stycken hannar o 10 honnor.

3559282-3559299.


Under mars 2015 ringmärkte jag 5 stycken stenknäckar.

Varav 3 stycken hannar o 2 honnor.Stenknäcksrapport Coccothraustes coccothraustes

ifrån 2014. 

Under januari 2014 ringmärkte jag i Rödeby: 115 stenknäckar.

Varav 60 stycken var hannar och 55 stycken honnor.

Ringnummer: 3559330 - 3559444.

Under februari 2014 ringmärkte jag i Rödeby: 49 stenknäckar.

Varav 23 stycken var hannar och 26 stycken honor.

Ringnummer: 3559445 - 3559493.

Under mars 2014 ringmärkte jag i Rödeby: 45 stenknäckar.

Varav 28 stycken var hannar och 17 stycken honor.

Ringnummer: 3559494 - 3559499. 3559200 -3559238.

Under april 2014 ringmärkte jag i Rödeby:

5 stycken stenknäckar.

Varav 2 stycken var hannar och 3 stycken var honor.

Under hösten 2014 så hade jag stenknäck vid fågelbordet lite till och ifrån.

21 december skedde den första ringmäkningen för säsongen. En hane 2+.

23 december märkte jag 2 stenknäckar två hannar.

Stenknäcksrapport Coccothraustes coccothraustes

ifrån 2013.

Som jag skrivit tidigare så har jag ett gammalt intresse för stenknäck.

Under slutet av mars 2013 så började jag rapportera mina observationer av stenknäck vid vårt fågelbord, här kommer lite uppgifter om vad jag har lämnat för uppgifter till Svalan. Svalan är en rapporteringslänk för fågel intresserad.

Mars – Maj 2013 rapporterade jag in 806 individer som besökt fågelbord och varit där för födosök som det kallas.

Oktober (sista veckan) – December så var mängden rapporterade fåglar 107 stycken.

Hur många av dessa har jag ringmärkt?

Under december 2013 ringmärkte jag 30 stycken stenknäckar samt under november så märkt jag en hona.

Denna hona kontrollerade jag den 13 december 2013, jag vill tyda att det kan vara en fågel som har sitt revir i omgivningarna.

Samma dag 13 december 2013 så gjorde jag en trevlig fångst av en stenknäck som tidigare var ringmärkt i Tuku Åbo Finland. Den 26 april 2012 ringmärktes den här honan där.

Detta är en kartbild över återfynd som jag kunnat ta del av ifrån den period i början av 1980-talet då jag var igång med ringmärkning av stenknäck.

Jag har ett återfynd ifrån Italien på en stenknäck som är ringmärkt hos mig i Rödeby.

Jag har underlag för återfynd av stenknäckar som är märkta eller kontrollerade i Sverige fram till 1982 och sedan några sporadiska rapporter fram till dag dato. Hoppas att ringmärkningscentralen kan hjälpa mig att ta fram underlag av de övriga återfynden som jag inte har.

Ringmärkningscentralen har nu hjälpt mig med ett underlag till de återfynd av stenknäck som är kopplade till Sverige.    Jag Tackar!

Stefan Lundin

Stefan Lundin Idrottsvägen 7, 370 30 Rödeby  © 2007 • 0706-340662,          0455-48256, lundin.s@telia.com