Projekt som jag sysslat med.

 Fas-3 projekt:

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

 Tillsammans med Rödeby AIF, Länsbygderådetoch Arbetsförmedlingen har jag underen tvåårs period hjälpt till med att anvisa platser till personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi har vänt oss till olika intresseförening, samhällsföreningar och idrottsföreningar och erbjudit möjligheten för dessa föreningar att få hjälp och hjälpa till med att finna olika sysselsättningar till dessa deltagare. Under perioden har ett 40 -tal personer varit aktuella inom vårt projekt.