Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Aktuella projekt som jag sysslar med nu.

Jag har haft uppdrag i 6 månader av Karlskrona kommun att sprida information om fiberdragning och utbyggnad av bredband på landsbygden.

I uppdraget ligger att informera samt losta intresseföreningar, vägföreningar, vattenföreningar o.s.v. samt intresserade personer vidare som vill ser på hur man kan göra på sin ort.

          Vilken är min roll i detta projekt? Det är att få fiber till Landsbygden!

          Jag skall uppmuntra till att grupper bildas för att jobba med fiberprojekt på landsbygden.

          Jag skall stödja med att ta fram kontakter och underlag så att projekten skall kunna genomföras.

Jag tog kontakt med samhällsföreningar, intresseföreningar och byalag runt om i Karlskrona kommun. För att berätta om de möjligheter som står tillbud att bygga ett fibernät i deras bygd.

På dessa platser samlade jag till stormöte eller så träffade jag en grupp som visade intresse av att jobba med frågan om fiber i byn konceptet.

 Alnaryd, Aspö, Bettamåla, Björkeryd, Höryda, Brömsbro samhällsförening, Bussevik, Ekeryd, Flymen, Fågelmara, Fäjö, Fermanstorp, Jämjö, Kråkerum,  Kopparemåla - upp till Ledja, Kristianopel, Kättilsmåla, Liatorp, Norra Lösen, Mommelycke, Nävragöl, Olsäng – Orranäs, Ramdala, Rödeby Mörtövägen, Sibbamåla, Skearyd, Stubbelycke, Sturkö, Tockatorp Uttorp, Ryd, Svärmhallens va förening, Ekenabbens va förening,  Sanda Smala vägen,

Kullen – Dristigsväg, Sälleryd – Skrävle, Ulvasjömåla,  Älmtamåla.

Dessa platser är exempel på där man har visat intresse för fiber frågan.

För att kunna inhämta information om vad vill operatörerna så hade jag en fortlöpande kontakt med dessa.

Efter att mitt uppdrag tagit slut så har Affärsverken köpt upp det fibernät i Karlskrona kommun som enligt min åsikt är det nät som man ifrån byarna skall anslut sig till. IP-Only var under min arbetsperiod inte intresserad av att medverka och stödja projektet ”Fiber till Landsbygden” orsaken till detta visar sig senare då man säljer hela sitt nät i Blekinge till Affärsverken Karlskrona. 

Detta kanske var den bästa lösningen för det befintliga fibernätet på landsbygden i Karlskrona.

Nu bör det vara upp till Affärsverken att stödja utbygganden av fiber på landsbygden. Än har jag inte sett några aktiviteter på att man därifrån tagit till vara på det kontaktnät och intresse som finns i byarna för fiber.