Förr och Nu.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Bubbetorp 1977 och 2006

På Rödeby hembygdsförenings hemsida hade jag en efterlysning om var denna ladugård är eller har varit belägen.

Ingen har kommit med något bra förslag.

Kan det vara här ifrån?

Bilden är tagen 2008

på Skärvaboda 1:7

nuvarande ägare

familjen Folkesson.

Detta skrevs i "skvallerboken" om Skärvaboda gården.

Rödeby hembygdsförening beskriver gården i sin skrift

"DET SVUNNA RÖDEBY" del 2.

Hemmanen Rödebyholm, Kestorp och Skärvaboda.

Lite bilder ifrån andra ställen på hur det har sett ut förr

och hur det ser ut nu.

Skärvaboda 1:2

            Denna bild är ifrån 1977.                      

Bilder och text ifrån "skvallerboken" ca. 1938

Och så här såg det ut 2007.