Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Gränsvandringen 2004-05 bilder och information på CD-skiva

 Beskrivning av dokument som jag medverkat till.