Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Beskrivning av dokument som jag medverkat till.

FÖRORD

Gränsvandringen 2004-05, Rödeby hembygdsförening

Under åren 1972 – 74 genomfördes en vandring längs Rödebys gamla sockengräns. Målet var att ge byborna, unga som äldre, en inblick i socknens historia och se vad som fanns kvar från svunnen tid. Vandringen arrangerades av Rödeby Scoutkår och var indelad i fem etapper.

Ledare och berättare var den kunnige hembygdsforskaren Fredrik Karlsson.

Rödeby Hembygdsförening tyckte det var dags att åter ge sig ut på en gränsvandring. Antalet etapper utökades till åtta och blev därmed något kortare. Samordnare för arrangörsgruppen har varit föreningens ordförande Kjell Lindkvist. Gruppen har i ord och bild dokumenterat vandringen, som liksom tidigare samlade många deltagare.

Ett varmt tack till alla som förgyllt vandringen med berättelse om hur det sett ut i de olika byarna och visat intressanta fornlämningar!

RÖDEBY  HEMBYGDSFÖRENING.

Arrangörsgrupp:                                                                                

Kjell Lindkvist                                                                                     

Stefan Lundin                                                                                      

Bo Sundström                                                                                     

Text:

Kjell Lindkvist

Stefan Lundin

Bo Sundström

Inga Bergström

Med foto har följande personer bidraget:                                       

Stefan Lundin - Börje Pettersson - Åke Nilsson - Ingmar Söderström   

Jan Hammar - Bernt Johansson - Bo Sundström - Ingmar Svensson      

Stefan Turesson - Fredrik Karlsson - Gustav Karlsson