Gunnegärde - Sofiedal

Namn byte till Sofiedal sker omkring 1850.

De första ägarna som vi funnit är:

Gunnegärde

1627:?   (Frans) (Mogensön) (JB) och Jonas (Mogensön)

1652:     Joan Jonsson

1659:     Jonn Jonsson o h (ML) och Jöns Olsson o h

1686:     Jonn Jonnsson?(JB)

1691:     Jöns Jönsson o h (ML)

                 d. Karin o Anna Jönsdöttrar

1724:     Sven Sunesson

1755:     Olof Jönsson Jöns Svensson

1775:     Magnus Runbom och Jöns Svensson

1778:     Nils Persson och Jöns Svensson

1779:     Jöns Olsson och Olof Jönsson

1780:     Anders Hansson och Olof Jönsson

1796:     Johan Nilsson Stenstrand och Olof Jönsson

1807:     Zacharias Danielsson och Olof Jönsson

1818:     Zacharias Danielsson och Sven Jönsson

1819:     Håkansson och Sven Olsson

1825:     Zacharias Danielsson och Sven Olsson

1835:     Stjärna och Sven Olsson

1839:     Gustav von Krusenstierna och Sven Olssaon

1845:     J C Hultman och Sven Olsson

1852:     J C Hultman

1855:     Johan Emil Hultman

1879:     Peter Andersson

1880:     Lars Birger Forsberg

1883ca: C R Lundstedt

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin