Maria Hanssons - Nämndemannagården

även kallade Rudolf Svenssons.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Gården är en avstyckning ifrån de större gårdarna 24 och 25 i Ö:a Rödeby.

Ägare förhållande: 5/16 Mtl

Hfl.

1874:     Kamrer Åkerman. Åkerman äger även Sofielund.

1880: Kamrer Åkerman på Sofielund.

I hfl står att Laura Fitinghoff övertar gården runt 1880. Hennes man Conrad Fitinghoff kommer till  Sofielund

8/11-1880 och familjen lämnar Sofielund 20/11-1885. Och lämna säker även gården i Ö:a Rödeby.

1885: Kommer enkefru Elina Maria f. Holmberg Åkerman till gården. Elina är enka efter Kamrer Åkerman. Familjen lämnade Sofielund 27/11-1880 för att flytta till Carlskrona.