Södra Mörtatorpet.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Johan Jonasson Mört f. 21/1 1841 Hökamåla. Johan födds på Jonatorpet Hökamåla föräldrarna är Jonas Magnusson och h.h. Wendela Olasdotter.

Johan är BM på Mörtön mellan 1863 - 1871.

Johan Jonasson kommer ifrån Norra Mörtatorpet på Hökamålas ägor. Han flyttar sitt hus därifrån till Södra Mörtatorpet i samband med att han gifter sig med Cecilia Johansdotter f. 21/5 1849.

Cecilia har med sig tre barn ifrån tidigare och vad jag kan se så har Johan inga barn i livet vid denna tidpunkt.

Cecilias barn är:

August Vilhem Andersson f. 15/3 1878

Frans Edvard f. 17/3 1885

Sven Hjalmar f. 3/9 1887 han är blind. Död 4/7 1893

Cecilia skall komma ifrån Ö Rödeby då bodde där enl hfl. 1890-1900.

Vad som händer Johan och Cecilia har jag för dagen inga uppgifter på. Tecken tyder på att Cecilia dör 1922 för då köper Hilda Göransson torpet.

Gustav Karlsson skriver i sin skrift "Längs Levnadens Led" följande:

"Där bodde tidigare Göranssons änka, som lungsoten tog ifrån hennes barn, bland dem lille Arne, som hamnade i Majblommans barnhem på Rödebyholm en tid, i väntanpå att placeras i något "gott bondehem". Han var duktig och plockade senare en fin prästkrage åt sig, i sitt livs sommarhage".