Okänt torp på Sofielund.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Jag har sedan länge vetat att det skulle finnas ett torp i området. Ett flertal gånger har jag sökt efter resterna av torpet.

Den 12 januari 2009 fick jag ett tips av Lars Karlsson att det fanns rester efter ett torp i Sofielund som Skogssällskapet inte hade någon dokumentation om.

Torpet har nummer 64