Sjölyckan.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

 Torpkontraktet där ägaren till Södra Hökamåla 1795 Samuel Pettersson ger  hans far Petter Börjesson Skärvaboda tillstånd att ta marken i anspråk till uppföra ett torp, visar att det är detta är den första torparen på stället.

Torpet Sjölyckan har nummer 59.