Sven Kajsatorpet.

Torpenka Kajsa Jonasdotter f.1822-09-27 Elmeboda.

Enka. 1872-02-18 död. 1902-09-28.

Son. Inhyses Snickare Sven Johan Andersson f.1858-10-07 Rödeby

Utflyttar 1920-12-31 död  1959.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

             Sven Kajsatorpet har nummer 58.

Sven Andersson, kallad Kajsasven, flyttade från torpet 1920-21 han ville då inte längre fullgöra några dagsverken som ålåg honom eller betala någon hyra. Han blev då uppsagd, han flyttade till Göteborg. Kajsasven dog 1959 och var då 104 år gammal.

Skärvaboda bönderna plockade ner husen och flyttade hem virket.

Källa: Lennart Svensson