Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Produkter till salu.


Skickas vid önskemål genom DHL, Schenker eller Postnord. Beroende på vilket som är mest ekonomiskt.


Du har även möjlighet att själv komma och hämta. Detta kräv avtal om tidpunkt.

Kontaktuppgifter

Stefan Lundin

Idrottsvägen 7

Rödeby

0706-340662

lundin.s@telia.com


"Då radio o TV museet tar större plats för varje dag så måste jag rensa ut saker och prylar som bara ligger och vänta på bättre tider. De kommer att vara till salu."

Jag kommer att saluföra dessa på Blocket, Tradera eller andra auktionssidor Bukowskis t.e.x.

Stefan Lundin Idrottsvägen 7 370 30 Rödeby

Avhämtning gäller om jag inte gjort kommentarer att jag kan skicka på bil eller post.

Skicka frågan om ev. transport.

I nedre vänstra hörnet är finns en textsom jag tolkar till Christer Hornsgatan. Konstnärenens nanm är otydligt. Var ifrån kan detta vara? I Karlskrona har vi en gata som heter Krister Hornsgatan. Det kan vara så att man kanske avbildat ifrån ett foto. 

Tavlan är gjord i någon form av flockteknik

Jag vet inte om stavningen på äldre tid var Christer Hornsgatan.

75 kr

Tavla som visar Gullberna Järnvägsstation 1962. Konstnär gison eller liknande.

Pressbyråkiosken till vänster. 52 x 29 cm.

Inkl ramen 59 x 48 cm.

Prisförslag.

Tryck av Herman af Sillén runt 1990-talet 35 x 24 cm plus ram.

Ramen något skadad i nedre hörnen.

Tryck på baksidan med texten "Brödrafolkets väl"

Skruvlinjeskeppet Stockholm, m.fl., Skruvlinjefartyget Stockholm sjösattes i

Karlskrona 1856 som det sista byggda linjeskeppet marinen skaffade sig.

Upphugget i Torekov 1923.

Prisförslag.


Linjeskeppet Stockholm

Detta vårt sista i tjänst varande linjeskepp kölsträcktes på

Karlskrona örlogsvarv 1832. Fartyget konstruerades av

af Borneman, en av af Chapmans lärjungar och byggdes

helt i trä. Längden blev 54,4 meter, bredden 15,1 meter

och djupgåendet 6,8 meter. Deplacementet uppgick till

2548 ton, vilket i princip motsvarar landskapsjagarens

Hallands deplacement.

Skrovet målades svart med vita band längs kanonportarna,

medan undervattenskroppen fick kopparförhydring

(beklädning med kopparplåt). Invändigt målades

fartyget vitt. Även galjonsbilden var vitmålad. Den symboliserade

staden Stockholms skyddshelgon St Erik.

Galjonsbilden finns bevarad på Marinmuseum.

De tre masterna uppbar en segelyta på 2548 kvadratmeter,

som gav en fart på nio knop. Propellern bidrog till,

att farten hämmades.

Stockholm byggdes med två däck avsedda för 84 kanoner.

Det undre batteridäcket bestyckades med 24- och

30-pundiga pjäser, alla mynningsladdare.

På däck och skans fanns 10- och 24-pundiga karronader,

en förvanskning av engelska ”carronades”. Benämningen

kommer sig av tillverkningsplatsen Carron i

Skottland. Både eldrör och skottvidden var kortare än för

kanoner och vikten hälften av en 30-pundares tre ton.

Karronader avfyrade kulor på 68 pund och kartescher

fyllda med 300 muskötkulor. På nära håll blev verkan

förfärlig. Det var inte utan skäl, den kallades för ”krossaren”.

Karronaden ska emellertid inte förväxlas med mörsaren,

som är en kastpjäs i likhet med granatkastaren.

Ånglinjeskeppet Stockholm

Redan när fartyget ”stod på stapeln” 1856, förseddes

hon med ångdrift, ett auxilär (liggande) maskineri.

Stockholm blev emellertid inte först med sådan drift. Det

var linjeskeppet Karl XIV Johan, obetydligt mindre än

Stockholm och byggt 1824. Detta skepp ändrades till

ångskepp, eller skruv(propeller)linjeskepp mellan 1852

och 1854. Hon beskrevs i Tidskrift i Sjöväsendet som ett

fullkraftigt och tidsenligt örlogsskepp. Förmodligen fick

Stockholm samma slags maskineri och utlåtande.

Maskineriet var på 800 hästkrafter. Den trebladiga

propellern gav en fart på 6,5 knop vid laber motvind

(svag bris 4-7 m/s). Pannan eldades med kol, där röken

togs upp genom en sänkbar skorsten akter om stormasten.

I samband med installationen minskades bestyckningen.

Skeppslistan upptar för Stockholm 66 pjäser av obestämd

kaliber, medan deplacementet ökat till 2846 ton.

Besättningen uppgick till 739 man.

Nymodigheter

I stället för kommandopallar akterut förseddes fartget

med kommandobrygga för om stormasten. Andra nymodigheter

var åskledare, vattendestileringsapparat,

svensktillverkad ankarkätting och dävertar till låringsbåtarna.

Det finns gott om fotografier och målningar på detta

vårt sista linjeskepp. Dessutom finns en modell i skala

1:16 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Den är byggd

av flaggskeppare Widholm i Stockholm under ledning av

amiral Jacob Hägg åren 1908-1926.