Torpvandring i Hökamåla våren 2004.

        Jag bjöd in Rödeby Hembygdsföreningen

       till en torpvandring i Hökamåla, med

       samling i vägkorset mellan Norra och

       Södra Hökamåla. Ett 20 tal medlemmar

       i Hembygdsförening hade hörsammat erbjudandet.

       Jag har ett stort intresse för Hökamåla då

       mina förfäder har varit ägare till någon del

       av gården mellan 1685 och 1942. Vid något

       tillfälle var dom ägare till båda gårdarna.

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

       Starten på vandringen utgick ifrån Norra

       gården med sitt boningshus ifrån 1700 talet,

       huset har tidigare stått närmre

       Hökamåla Gölen. I detta område finns

       fortfarande rester efter bränneri och

       uthusbyggnader. Utanför ladugårds-

       byggnaden finns en stor flathäll som

       möjligen är en av de större i socknen.

Jag presenterade en kortfattad resumé av ägarebilden ifrån mitten av 1600 talet och fram till dagens ägare. I denna lista på ägare visade det sig att intresset var som störst för att Konstnären Erik Lagermark under många år varit delägare i gården och skött denna. Hans far Adolf Karlsson köpte Hökamåla under kriget 1942 och det fanns då en tanke att det skulle vara en tillflyktsort för hans familj om kriget skulle komma till Sverige.

Vi blev naturligt kvar på gårdsplanen en god stund innan vandringen fortsatte mot Gutan.

       Vi stannade till vid två platser på vägen mot Gutan,

       första stoppet var Petter Håkantorpet. De

       uppgifter som jag kunnat får fram är att under en

       kort tid i mitten av 1800 talet så brukades detta

       torp. 1865 kommer det en Petter Magnus

       Håkansson med hustru Maria Svensdotter han är

       född 1833 så det är en torpare som kan tänkas ha

       kraft att ta itu med odlingar på torpet. Petter med

       familj flyttar 1871 så någon lång sejour blir det

       inte för familjen på torpet.  Torpet läggs ner 1874

       då inhyses enklingen Anders Larsson som bor på

       torp dör 1874.

 Det diskuterades bland deltagarna om det inte var ”Gut Håken” som hade bott på torpet. ”Gut Håken” som ägde    Gutan i slutet av 1800 talet, hette egentligen Petter Håkansson och var född 1850 och var bosatt på Södra Hökamåla.

Så det kan inte vara denna Peter Håkansson som bott på Peter Håkantorpet.

       Om det funnits torpare tidigare har jag inte kunnat

       Finna några uppgifter om.

Krypstenarna är ett gränsmärke mellan 4 st                             

gårdar, Norra Hökamåla. Gutan, Skärvaboda och Yasjö. Det var kanske också en genväg för folket att ta sig mellan byarna.

Vi gick även ner till dessa gränsstenar.

Vid nästa stopp var det dags att ta

fram kaffekorgen och lyssna till Gutafallets brus. 

Foto: Jan Hammar Rödeby hembygdsförening.

Gutan är ett gammalt torp, som tidigare tillhörde Södra Hökamåla, nu är det en del av del av Norra Gården i alla fall så är det samma ägare.  Gutafallen är en del av Lyckebyån och har betjänat tre stycken skvaltkvarnar med vatten, en av kvarnarna låg på Wiekvarn sidan och dom två andra tillhörde Hökamåla gårdarna. Dessa gårdar hade var sin kvarn så inget kiv skulle uppstå när det skulle malas. Som tidigare sagt så har Peter Håkansson ”Gut Håken” kallad ägt gården mellan 1874 och fram till strax efter 1900. 1930 köper Knut och Anna Svensson Gutan, en av svärsönerna är med på vandringen och han har sedan många år sprungit och vandrat i dessa trakter.

  En kvarnsten ifrån en av skaltkvarnana.

Vi kom att följa Lyckebyån till gränsmärket mellan Gutan och Norra Hökamåla. Det var viktigt att sätt ut väl synliga och säregna sten för att markera gränserna mellan gårdarna. Det är först fram på slutet av 1700 talet som kartorna kan betecknas som tillförlitliga. Denna sten står alltså mellan gårdarna som vi vandra på.

I norra gränsen på Hökamåla mot Gutan finns resterna av Jonatorpet. Detta torp bröts upp 1815-19 av Olof Johansson och hans hustru Carin Hansdotter med sig hade dom med sig hennes o.ä. dotter Wendela Peterdotter.

Wedela komatt leva och bo på detta torp fram till 1880. Hon får tillsammans med Jonas Magnusson fyra barn, ett av dessa hette Johan och blev senare båtsaman på Mörtön.

       Nästa ställe som vi kom förbi var

       Björkenäs, en avstyckning ifrån

       den norra gården. Det var min

       farfar och farmor Johan Albert

       Lundin och Ingeborg f. Svens-

       dotter som byggde upp denna

       gård i början av 1900 talet. Johan

       och Ingeborg sålde gården 1942

       och flyttade till Ö. Rödeby.

Skogsområdet omkring torpet visar på den mängd sten som bröts och placerades i rösen runt på odlingarna. Här syns också en väl skött skogsplantering där träden har tagit över torparens odlingslotter.

       Vi återvände till Norra gården efter

       några timmas promenad i Hökamåla

       skogarna. Strax innan vi kommer

       fram till gården så går vi förbi två

       stycken brötugnar.

Under tiden dom byggde upp huset så bodde dom på Ola Hansatorpet som ligger strax intill Björkenäs.

Vi vet att 1805 så kommer Olof Hansson hit och blir torpare under Norra Hökamåla. Han har sin hustru Maria Pehrsdotter och sin dotter Maria med sig hit. Olof Hansson kommer i ifrån en torpare och båtsmanssläkt som under många år bor på Hökamåla. Hans farfar var Lars Hansson Bäck som var båtsman ifrån 1747 till 1774. Och hans far var Hans Pilander som också var båtsman.

Olof pröva också på att var båtsman. Det varade c:a ett år och då vara han båtsman hos Skärvabodabönderna.

       Det är uppskattat att intresset är så stort

       att följa med på dessa vandringar.


                              Stefan Lundin