Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Inom Hembygdsföreningen i Rödeby har jag

organiserat ett antal torpvandringar.