Inom Hembygdsföreningen i Rödeby har jag

organiserat ett antal torpvandringar. 

Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Torpvandringar som jag jobbar med och guidar.